Download Print this page

Thông Tin Khách Hàng; 用户须知 - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bảo trì hoặc sửa chữa
Trong trường hợp bị hỏng hoặc lỗi, phải mang ERGORAPIDO™ của quý vị
tới trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux.
Nếu dây nguồn hoặc bộ sạc bị hỏng, phải được Electrolux hoặc đại lý
dịch vụ hoặc một người có trình độ tương đương thay thế để tránh nguy
hiểm.
Pin thường bị hao mòn do suy thoái tự nhiên và thói quen sử dụng của
người tiêu dùng. Đối với những máy hút bụi không có tính năng pin có
thể tháo rời, máy hút bụi phải được đưa đến trung tâm dịch vụ ủy quyền
của Electrolux để thay thế pin. Tham khảo ý kiến tài liệu bảo hành của
bạn để hiểu thêm về sự bảo trì pin.
Thông tin khách hàng
Sản phẩm này được thiết kế có chú ý tới môi trường. Tất cả các bộ phận
bằng nhựa đều được đánh dấu nhằm mục đích tái chế.
Để biết thêm chi tiết, xem trang web của chúng tôi: www. electrolux.com
Chúng tôi tuyên bố rằng máy hút bụi chạy pin này, được thiết kế cho mục
đích sử dụng trong nhà, tuân thủ theo Chỉ Thị EMC 2004/108/EC, Chỉ Thị
Điện Áp Thấp 2006/95/EC và Chỉ Thị đánh dấu CE 93/68/EEC. Toàn bộ việc
kiểm tra sự tuân thủ được thực hiện bởi cơ quan kiểm tra độc lập bên thứ
ba.
保养或维修
当您的 ERGORAPIDO™ 吸尘器发生损坏或故障时, 必须将其带到
Electrolux 授权服务中心进行维修。
如电源线或充电器发生损坏, 则须由 Electrolux 或其代理的维修人员、 或
具有相应维修能力的其他专业人员进行维修, 以免发生危险。
电池在使用及自然退化中会造成正常损耗。 此款吸尘器用户无法自行更
换电池, 所以电池更换需送至伊莱克斯授权的服务中心。 请参考售后保修
卡, 以了解相关电池更换的覆盖服务范围。
用户须知
本产品的设计充分考虑了环境因素。 所有塑料部件上均附带回收利用标
志。
如欲了解更多详情, 请浏览我们的网站: www . electrolux .com
我们声明该系列电动吸尘器仅供家庭使用, 并符合电磁兼容指令
2004/108/EC、 低电压指令 2006/95/EC 和 CE 认证指令 93/68/EEC。
所有合格测试均由独立的第三方测试机构完成。
保養或維修
當您的 ERGORAPIDO™ 吸塵器發生損壞或故障時,必須將其帶到
Electrolux 授權服務中心進行維修。
如電源線或充電器發生損壞,則須由 Electrolux 或其代理的維修人
員、或具有相應維修能力的其他專業人員進行維修,以免發生危險。
請輸入文字、網址,您也可翻譯文件。因消費者的不當之使用或是自
然耗損而導致磨損或電池受損,請勿自行拆解電池零件,請務必前往
伊萊克斯授權的維修中心,讓專業人員進行維修清理或更換電池,以
確保機器本身不會受到不當的外力傷害。
關於電池保固維修規範,請查閱您的產品保固說明書。
用戶須知
本產品的設計充分考慮了環保因素。所有塑膠部件上均附帶回收利用
標誌。
如欲瞭解更多詳情,請流覽我們的網站:www . electrolux .com
我們聲明該系列電動吸塵器僅供家庭使用,並符合電磁相容指令
2004/108/EC、低電壓指令 2006/95/EC 和 CE 認證指令 93/68/EEC。
所有合格測試均由獨立的協力廠商測試機構完成。
29 29
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V

This manual is also suitable for:

Ergorapido 14,4vErgorapido 18vErgorapido