Download Print this page

Philips HF 305 User Manual page 35

Hide thumbs

Advertisement

Waarom thuis meten?
Eén momentele bloeddrukmeting bij de arts geeft geen goed beeld van de
bloeddruk. Het kan ook voorkomen dat bij de arts de bloeddruk hoger is dan bij de
normale meting thuis. Dit komt omdat men bij de arts toch wat gespannen is. Men
spreekt ook wel van "witte jassen" bloeddruk.
Door 's morgens nog voor het ontbijt de bloeddruk te meten kan de basis-druk
worden bepaald. Door altijd op dezelfde tijd van de dag te meten kunnen de externe
invloeden op de bloeddruk zoveel mogelijk worden uitgeschakeld.
Inzicht in de hoogte van alle dagelijks voorkomende bloeddrukwaarden kan
verkregen worden door meerdere afzonderlijke metingen op de dag te nemen. Het
risico op ziekte als gevolg van verhoogde bloeddruk is met name afhankelijk van de
hoogte van alle dagelijks voorkomende bloeddrukwaarden.
Noteer ook datum en tijd als u uw bloeddruk meet.
Denk eraan dat alleen de arts uw bloeddrukwaarden kan beoordelen. U mag in geen
geval zelf een diagnose stellen en NOOIT zelf de door de arts voorgeschreven
medicijndosering veranderen.
Onderhoud
• Deze digitale bloeddrukmeter bestaat uit kwetsbare precisie onderdelen.
Pas op met extreme temperaturen, vochtigheid, zonlicht, schokken en stof.
• Reinig het apparaat alleen met een zachte vochtige doek en een beetje
afwasmiddel.
Verwijder vlekken op het manchet voorzichtig met een vochtige doek en zeep.
• Buig het manchet niet te ver naar achter en let er bij het opbergen op dat het
manchet niet te strak opgerold is.
• Verwijder de batterijen als de bloeddrukmeter gedurende een langere tijd niet
gebruikt wordt.
• Batterijen niet weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.
NL
35
Niet weggooien,
º
maar inleveren
als KCA.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF 305