Download Print this page

Philips HF 305 User Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Geheugen
De gegevens van de laatste meting worden
opgeslagen in het geheugen zodra het apparaat wordt
uitgeschakeld.
De opgeslagen gegevens verschijnen op het display
als de geheugen-knop wordt ingedrukt; Er verschijnt
een 'M' in de linkeronderhoek.
Het geheugen wordt gewist als de batterijen vervangen
worden.
Meldingen op het display
Symbool
Wat te doen
De meting is bezig. Blijf stil zitten.
De batterijen zijn bijna leeg; vervang alle batterijen door nieuwe.
Gebruik Alkaline, Philips Powerlife of oplaadbare batterijen, formaat AA
(LR06).
Verschijnt als u bewogen heeft tijdens de meting; meet opnieuw en
Err
blijf stil zitten tijdens de meting.
De druk in het bovenarm-manchet loopt niet genoeg op; controleer of
Err
de slang goed aan de monitor is bevestigd en of het bovenarm-
manchet goed is omgedaan.
[uf
Controleer op lekkage.
32
138
080
M
077

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF 305