Download Print this page

Philips HF 305 User Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Algemene informatie over bloeddruk
De bloeddruk wordt in mmHg (mm kwikdruk) aangegeven. De bloeddruk bestaat uit
twee waarden. De bovendruk (Systolische bloeddruk, SYS) ontstaat door het
samentrekken van de hartspier, waardoor het bloed in de slagaderen wordt
gepompt. De onderdruk (Diastolische bloeddruk, DIA) ontstaat terwijl het hart zich
ontspant en zich opnieuw vult met bloed. De Wereld Gezondheids Organisatie
(W.H.O) heeft de volgende standaardwaarden voor de bloeddruk van volwassenen
vastgesteld:
Hoge bloeddruk = risicofactor
Bovendruk (SYS) hoger dan 160 mmHg en/of onderdruk (DIA) hoger dan 95 mmHg.
Er is sprake van hoge bloeddruk als één van de twee waarden verhoogd is.
Grenswaarde
Bovendruk: 140 - 160 mmHg
Onderdruk: 90 - 95 mmHg
Standaard waarde
Bovendruk: max. 140 mmHg
Onderdruk: max. 90 mmHg
Oorzaken en gevolgen van te hoge bloeddruk
Oorzaken van hoge bloeddruk zijn o.a. overgewicht, verhoogd cholesterol gehalte,
roken, overmatig alcoholgebruik, emoties, overmatig zoutgebruik, gebrek aan
lichaamsbeweging, erfelijke aanleg en sommige ziekten zoals nier- en
stofwisselingsafwijkingen.
Hoge bloeddruk kan op termijn leiden tot een verminderde elasticiteit van de wanden
van de slagaders (arteriosclerose). Dit is een belangrijke factor voor het ontstaan van
hartinfarcten, hersenbloedingen en -infarcten alsmede nieraandoeningen.
33

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF 305