Download Print this page

Philips HF 305 User Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

Het uitvoeren van de meting
Druk op de 'START' knop.
Gedurende een seconde verschijnen alle symbolen op
het display.
Nadat enkele seconden de 0 verschijnt, pompt de
manchet zichzelf automatisch op.
Noot: De manchet moet zodanig gepositioneerd zijn
dat de hoofdader in de bovenarm zich onder de
markering bevindt.
Als de juiste druk is bereikt, stopt de pomp en begint
de meting (1). Blijf ontspannen zitten en beweeg niet.
De druk in het manchet begint nu te dalen. Het 'bezig
met meten' symbool
voltooid als de manchet automatisch ontlucht wordt.
Uw bovendruk, onderdruk en hartslag verschijnen op
het display.
Druk nogmaals op de 'START' knop om het apparaat
uit te zetten. Als u vergeet het apparaat uit te
schakelen, schakelt het apparaat zichzelf automatisch
na één minuut uit.
Noot: Wacht ongeveer 5 minuten voordat u een
meting herhaalt.
verschijnt (2). De meting is
31
888
888 880
888
160
146
1
2
138
080
077

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF 305