Download Print this page

Philips HF 305 User Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

Bloeddruk variaties
De bloeddruk van gezonde mensen, maar vooral ook van mensen met een hoge
bloeddruk, vertoont aanzienlijke verschillen. De bloeddruk schommelt in de loop van
de dag en van de maand. Ook het jaargetijde en de temperatuur hebben invloed op
de bloeddruk. In het algemeen is de bloeddruk lager bij warm weer en hoger bij
koude.
Als voorbeeld van de schommelingen van de bloeddruk in de loop van de dag is hier
een grafiek afgebeeld van de bloeddruk van een 35 -jarige man.
De variaties in de bloeddruk kunnen 30 tot 50 mmHg bedragen als gevolg van
veranderende omstandigheden gedurende de dag. Normaal gesproken gaat de druk
omhoog als gewerkt of gesport wordt en zakt weer af naar het laagste niveau
gedurende de slaap. Wees dus niet ongerust door één verhoogde meting.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM
Tijd
Slapend
24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AM
34

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF 305