Download  Print this page

Advertisement

Instelitems aanpassen — SET
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt weergegeven.
2
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot het gewenste item wordt
weergegeven.
3
Draai de regelknop om de instelling
(bijvoorbeeld "ON" of "OFF") te
selecteren.
4
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het instellen is voltooid en het scherm keert
terug naar de normale ontvangst-/
weergavestand.
Opmerking
De weergegeven items zijn afhankelijk van de bron en
de instelling.
De volgende items kunnen worden ingesteld
(volg de paginaverwijzing voor meer informatie):
CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 6)
CT (kloktijd)
De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF"
(pagina 13, 14).
BEEP
De pieptoon inschakelen: "ON", "OFF".
AUX-A*
1
(AUX-audio)
Het AUX-bronscherm inschakelen: "ON",
"OFF" (pagina 22).
AUTO OFF
Automatisch uitschakelen na de gewenste tijd
wanneer het apparaat is uitgeschakeld: "NO",
"30S" (seconden), "30M" (minuten), "60M"
(minuten).
DEMO (demonstratie)
De demonstratie inschakelen: "ON", "OFF".
DIMMER
De helderheid van het scherm wijzigen.
– "AT": het scherm automatisch dimmen
wanneer u de lichten inschakelt. (Alleen
beschikbaar wanneer de bedieningskabel voor
de verlichting is aangesloten.)
– "ON": het scherm dimmen.
– "OFF": de dimmer uitschakelen.
CONTRAST
Het contrast van het scherm aanpassen. Het
contrastniveau kan worden aangepast in 7
stappen.
ILLUMI (verlichting)
De verlichtingskleur wijzigen: "ILLUMI-1",
"ILLUMI-2".
M.DSPL (bewegingsdisplay)
De stand voor het bewegingsdisplay selecteren.
– "SA": bewegende patronen en
spectrumanalyzer weergeven.
– "ON": bewegende patronen weergeven.
– "OFF": het bewegingsdisplay uitschakelen.
A.SCRL (automatisch rollen)
Lange items automatisch laten rollen: "ON",
"OFF".
LOCAL (lokale zoekfunctie)
– "ON": om alleen af te stemmen op krachtige
zenders.
– "OFF": om af te stemmen met normale
ontvangst.
MONO*
2
(monostand)
Mono-ontvangststand selecteren om slechte
FM-ontvangst te verbeteren: "ON", "OFF".
REG*
2
(regionaal)
De ontvangst beperken tot een specifieke regio:
"ON", "OFF" (pagina 14).
ZAP.TIME (zappin time)
De afspeeltijd voor de ZAPPIN-functie
selecteren.
– "ZAP.TIME-1" (ongeveer 6 seconden),
"ZAP.TIME-2" (ongeveer 9 seconden),
"ZAP.TIME-3" (ongeveer 30 seconden).
LPF (laagdoorlaatfilter)
De kantelfrequentie van de subwoofer
selecteren: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LPF NORM/REV (laagdoorlaatfilter normaal/
omgekeerd)
De fase van de subwoofer selecteren: "NORM",
"REV".
HPF (hoogdoorlaatfilter)
De kantelfrequentie van de voor-/
achterluidspreker selecteren: "OFF", "80Hz",
"100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
LOUD (loudness)
Hoge en lage tonen versterken voor helder
geluid bij lagere volumeniveaus: "ON", "OFF".
BTM (pagina 12)
*1 Als het apparaat is uitgeschakeld.
*2 Als FM wordt ontvangen.
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT640UI

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: