Download  Print this page

Herhaaldelijk En Willekeurig Afspelen; Een Ipod Rechtstreeks Bedienen - Passagiersbediening - Sony CDX-GT640UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Herhaaldelijk en willekeurig
afspelen
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de
gewenste instelling wordt
weergegeven.
Selecteer
TRACK
ALBUM
PODCAST
ARTIST
PLAYLIST
GENRE
SHUF ALBUM
SHUF PODCAST
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
SHUF GENRE
SHUF DEVICE
Na 3 seconden is de instelling voltooid.
Als u wilt terugkeren naar de normale
weergavestand, selecteert u "
OFF".
Actie
Track herhaaldelijk
afspelen.
Album herhaaldelijk
afspelen.
Podcast herhaaldelijk
afspelen.
Artiest herhaaldelijk
afspelen.
Afspeellijst
herhaaldelijk afspelen.
Genre herhaaldelijk
afspelen.
Album in willekeurige
volgorde afspelen.
Podcast in willekeurige
volgorde afspelen.
Artiest in willekeurige
volgorde afspelen.
Afspeellijst in
willekeurige volgorde
afspelen.
Genre in willekeurige
volgorde afspelen.
Apparaat in willekeurige
volgorde afspelen.
OFF" of "SHUF
Een iPod rechtstreeks bedienen
— Passagiersbediening
U kunt een iPod die is aangesloten op de
dockconnector rechtstreeks bedienen.
1
Houd tijdens het afspelen (MODE)
ingedrukt.
"MODE IPOD" wordt weergegeven en u kunt
de iPod rechtstreeks bedienen.
Het schermitem wijzigen
Druk op (DSPL).
De schermitems worden als volgt gewijzigd:
Tracknaam t Artiestennaam t
Albumnaam t MODE IPOD t Klok
De passagiersbediening uitschakelen
Houd (MODE) ingedrukt.
"MODE AUDIO" wordt weergegeven en de
weergavestand wordt gewijzigd in
"RESUMING".
Opmerkingen
• Het volume kan alleen worden aangepast op het
apparaat.
• Als deze modus wordt geannuleerd, wordt de
instelling voor herhalen uitgeschakeld.
19

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony CDX-GT640UI