Download  Print this page

Schermitems; De Weergavestand Instellen - Sony CDX-GT640UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Tip
We raden de RC-100IP USB-kabel aan (niet
bijgeleverd) om de dockconnector aan te sluiten.
De tracks op de iPod worden automatisch
afgespeeld vanaf het punt dat het laatst is
afgespeeld.
Als er al een iPod is aangesloten, kunt u het
afspelen starten door herhaaldelijk op
(SOURCE) te drukken tot "USB" wordt
weergegeven. ("IPD" wordt weergegeven
wanneer een iPod wordt herkend.)
* In het geval dat een iPod touch of iPhone wordt
aangesloten, of dat de iPod de vorige keer is
afgespeeld met passagiersbediening, wordt het logo
niet op het scherm weergegeven.
3
Druk op (MODE) om de weergavestand
te selecteren.
De stand wordt als volgt gewijzigd:
RESUMING t ALBUM t TRACK t
PODCAST* t GENRE t PLAYLIST
t ARTIST
* Wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de
iPod-instelling.
4
Pas het volume aan.
Druk op (OFF) om het afspelen te stoppen.
De iPod verwijderen
1 Stop het afspelen van de iPod.
2 Verwijder de iPod.
Waarschuwing voor iPhone
Als u een iPhone via USB aansluit, wordt het
telefoonvolume geregeld op de iPhone zelf. Om
plotselinge harde geluiden na een gesprek te
voorkomen, moet u het volume op het apparaat niet
verhogen tijdens een telefoongesprek.
Opmerkingen
• Verwijder het voorpaneel niet terwijl de iPod wordt
afgespeeld, anders kunnen de gegevens worden
beschadigd.
• Dit apparaat kan geen iPod via een USB HUB
herkennen.
Tips
• Wanneer de contactsleutel in de ACC-positie is
gezet en het apparaat is ingeschakeld, wordt de
iPod opgeladen.
• Als de iPod wordt losgekoppeld tijdens het afspelen,
wordt "NO DEV" op het scherm van het apparaat
weergegeven.
De stand Resuming
Als de iPod is aangesloten op de dockconnector,
wordt de stand van dit apparaat gewijzigd in de
stand Resuming en wordt het afspelen gestart in
de stand die is ingesteld met de iPod.
In de hervattingsstand werken de volgende
toetsen niet.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
18

Schermitems

A Bronaanduiding (iPod)
B Tracknaam, artiestennaam, albumnaam,
tracknummer/verstreken speelduur, klok
Als u schermitems B wilt wijzigen, drukt u op
(DSPL).
Tip
Als album/podcast/genre/artiest/afspeellijst wordt
gewijzigd, wordt het itemnummer tijdelijk
weergegeven.
Opmerking
Het is mogelijk dat sommige letters die zijn
opgeslagen in de iPod niet juist worden weergegeven.

De weergavestand instellen

1
Druk tijdens het afspelen op (MODE).
De stand wordt als volgt gewijzigd:
ALBUM t TRACK t PODCAST* t
GENRE t PLAYLIST t ARTIST
* Wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de
iPod-instelling.
Albums, podcasts, genres,
afspeellijsten en artiesten overslaan
Actie
Toets
(1)/(2) (ALBUM –/+)
Overslaan
[één keer drukken voor elk
item]
(1)/(2) (ALBUM –/+)
Blijven
overslaan
[ingedrukt houden tot gewenst
punt]

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT640UI

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: