Download  Print this page

Advertisement

Inhoudsleveranciers gebruiken de technologie voor
beheer van digitale rechten voor Windows Media die
in dit apparaat is opgenomen ("WM-DRM"), om de
integriteit van hun inhoud te beschermen
("Beschermde inhoud"), zodat hun intellectuele
eigendomsrechten, waaronder copyright, op
dergelijke inhoud niet ten onrechte worden gebruikt.
Dit apparaat gebruikt WM-DRM-software om
Beschermde inhoud ("WM-DRM-software") te
kunnen afspelen. Als de bescherming van de WM-
DRM-software in dit apparaat in gevaar is gebracht,
kunnen eigenaars van Beschermde inhoud
("Eigenaars van beschermde inhoud") Microsoft
verzoeken om het recht van de WM-DRM-software
om nieuwe licenties op te halen voor het kopiëren,
weergeven en/of afspelen van Beschermde inhoud,
in te trekken. Het intrekken van dergelijke rechten
heeft geen invloed op de mogelijkheid om niet-
beschermde inhoud af te spelen met de WM-DRM-
software. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-
DRM-software naar uw apparaat verzonden wanneer
u een licentie voor Beschermde inhoud downloadt
van het internet of vanaf een computer. Microsoft
kan, in combinatie met een dergelijke licentie, ook
lijsten met ingetrokken software downloaden naar
uw apparaat uit naam van de Eigenaars van
beschermde inhoud.
Opmerking over de lithiumbatterij
Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge
temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.
Waarschuwing als het contactslot van
de auto geen ACC-positie heeft
Zorg ervoor dat u de functie voor automatisch
uitschakelen instelt (pagina 21).
Hiermee wordt het apparaat na de ingestelde
tijdsduur automatisch volledig uitgeschakeld
nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. Zo
voorkomt u dat de accu leegraakt.
Als u de functie voor automatisch uitschakelen
niet instelt, houdt u (OFF) ingedrukt totdat het
scherm verdwijnt wanneer u het contactslot op
uitzet.
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT640UI

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: