Download  Print this page

Een Disc Afspelen; Schermitems; Herhaaldelijk En Willekeurig Afspelen - Sony CDX-GT640UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

CD

Een disc afspelen

1
Druk op (OPEN).
2
Plaats de disc (met het label naar
boven).
3
Sluit het voorpaneel.
Het afspelen wordt automatisch gestart.
De disc uitwerpen
1 Druk op (OPEN).
2 Druk op Z.
De disc wordt uitgeworpen.
3 Sluit het voorpaneel.

Schermitems

A Bron
B Tracknaam*
1
, disc-/artiestennaam*
artiestennaam*
1
, albumnummer*
albumnaam*
1
, tracknummer/verstreken
speelduur, klok
*1 De informatie over een CD TEXT, MP3/WMA/AAC
wordt weergegeven.
*2 Het albumnummer wordt alleen weergegeven als
het album wordt gewijzigd.
Als u schermitems B wilt wijzigen, drukt u op
(DSPL).
Tip
De weergegeven items zijn afhankelijk van het model,
het disctype, de opname-indeling en de instellingen.
Herhaaldelijk en willekeurig
afspelen
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de
gewenste instelling wordt
weergegeven.
Selecteer
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
* Bij het afspelen van een MP3-/WMA-/AAC-bestand.
Als u wilt terugkeren naar de normale
weergavestand, selecteert u "
OFF".
1
,
2
,
Actie
Track herhaaldelijk
afspelen.
Album herhaaldelijk
afspelen.
Album in willekeurige
volgorde afspelen.
Disc in willekeurige
volgorde afspelen.
OFF" of "SHUF
15

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT640UI

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: