Download  Print this page

Zoeken Naar Een Track; Zoeken Naar Een Track Op Naam - Quick-Browzer - Sony CDX-GT640UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Zoeken naar een track

Zoeken naar een track op naam
— Quick-BrowZer
U kunt gemakkelijk op categorie zoeken naar een
track op een CD of USB-apparaat.
(BROWSE)
SEEK +/–
(BACK)
1
Druk op
(BROWSE).
De Quick-BrowZer-stand op het apparaat
wordt geactiveerd en er wordt een lijst met
zoekcategorieën weergegeven.
2
Draai de regelknop om het gewenste
zoekcategorie te selecteren en druk op
de regelknop om te bevestigen.
3
Herhaal stap 2 tot de gewenste track
wordt geselecteerd.
Het afspelen wordt gestart.
Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op
(BACK).
De Quick-BrowZer-stand sluiten
Druk op
(BROWSE).
Opmerking
Wanneer u de Quick-BrowZer-stand activeert, wordt
de instelling voor herhaaldelijk/willekeurig afspelen
geannuleerd.
Regelknop/
selectietoets
Zoeken door items over te slaan
— Jump-stand
Wanneer er veel items in een categorie staan,
kunt u het gewenste item snel zoeken.
1 Druk op (SEEK) + in de Quick-BrowZer-
stand.
Het volgende scherm wordt weergegeven.
A Huidig itemnummer
B Totaalaantal items in de huidige laag
De itemnaam wordt weergegeven.
2 Draai de regelknop om het gewenste item, of
een item in de buurt van het gewenste item, te
selecteren.
Er worden gedeelten in stappen van 10 % van
het totaalaantal items overgeslagen.
3 Druk op de selectietoets.
Het scherm keert terug naar de Quick-
BrowZer-stand en het geselecteerde item
wordt weergegeven.
4 Draai de regelknop om het gewenste item te
selecteren en druk op de regelknop.
Het afspelen wordt gestart als het
geselecteerde item een track is.
De Jump-stand annuleren
(BACK) of (SEEK) –.
Druk op
11

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony CDX-GT640UI