Download  Print this page

Afspeelvolgorde Van Mp3-/Wma-/Aac; Informatie Over Ipod; Onderhoud - Sony CDX-GT640UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Discs die NIET kunnen worden afgespeeld
met dit apparaat
– CD-R's/CD-RW's met slechte opnamekwaliteit.
– CD-R's/CD-RW's die zijn opgenomen met een
incompatibel opnameapparaat.
– CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn gefinaliseerd.
– CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de
muziek-CD-indeling of MP3-indeling conform
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo of Multi
Session (meerdere sessies).
Afspeelvolgorde van MP3-/WMA-/
AAC-bestanden
MP3/WMA/AAC

Informatie over iPod

• U kunt de volgende iPod-modellen aansluiten.
Werk de software van uw iPod bij naar de
nieuwste versie vóór gebruik.
Made for
– iPod touch
– iPod touch (2e generatie)
– iPod classic
– iPod classic (120 GB)
– iPod met video*
– iPod nano (4e generatie)
– iPod nano (3e generatie)
– iPod nano (2e generatie)
– iPod nano (1e generatie)*
Works with
– iPhone
– iPhone 3G
* Passagiersbediening is niet beschikbaar voor iPod
nano (1e generatie) of iPod met video.
• "Made for iPod" betekent dat een elektronisch
accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting
op een iPod en dat de ontwikkelaar van het
accessoire verklaart dat het accessoire voldoet aan
de prestatienormen van Apple.
• "Works with iPhone" betekent dat een elektronisch
accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting
op een iPhone en dat de ontwikkelaar van het
accessoire verklaart dat het accessoire voldoet aan
de prestatienormen van Apple.
• Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of voor het voldoen aan de
veiligheids- en overheidsvoorschriften.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit
apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-
handelaar.

Onderhoud

De lithiumbatterij van de
kaartafstandsbediening vervangen
Onder normale omstandigheden gaat de batterij
Map
(album)
ongeveer 1 jaar mee. (Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden kan de levensduur
MP3-/WMA-/
korter zijn.)
AAC-bestand
(track)
Wanneer de batterij verzwakt, wordt het bereik
van de kaartafstandsbediening kleiner. Vervang
de batterij door een nieuwe CR2025-
lithiumbatterij. Bij een andere batterij bestaat er
brand- of explosiegevaar.
Opmerkingen over de lithiumbatterij
• Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van
kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer een
batterij wordt ingeslikt.
• Veeg de batterij schoon met een droge doek voor
een goed contact.
• Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met
de juiste polariteit.
• Houd de batterij niet vast met een metalen tang.
Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan.
WAARSCHUWING
Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij
ontploffen.
Probeer niet de batterij op te laden of te
openen; werp ook een lege batterij nooit in
het vuur.
c
2
1
vervolg op volgende pagina t
+ zijde omhoog
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony CDX-GT640UI