Download Print this page

Makita DLS714 Instruction Manual

Cordless slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Cordless Slide Compound
EN
Miter Saw
Ukośnica akumulatorowa
PL
Vezeték nélküli csúszókocsis
HU
gérvágó fűrész
Akumulátorová posuvná
pokosová píla na
SK
kombinované rezanie
Akumulátorová radiální
CS
pokosová pila
Акумуляторна пересувна
UK
комбінована пила для
різання під кутом
Ferăstrău pentru tăieri oblice
RO
combinate, fără cablu
Akku-Kapp. und
DE
Gehrungssäge
DLS714
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
10
24
39
54
68
82
98
113

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita DLS714

  Summary of Contents for Makita DLS714

 • Page 1 NÁVOD NA OBSLUHU kombinované rezanie Akumulátorová radiální NÁVOD K OBSLUZE pokosová pila Акумуляторна пересувна ІНСТРУКЦІЯ З комбінована пила для ЕКСПЛУАТАЦІЇ різання під кутом Ferăstrău pentru tăieri oblice MANUAL DE INSTRUCŢIUNI combinate, fără cablu Akku-Kapp. und BETRIEBSANLEITUNG Gehrungssäge DLS714...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3 Fig.5 Fig.9 Fig.6 Fig.10 Fig.7 Fig.11 Fig.8 Fig.12...
 • Page 4 Fig.13 Fig.17 Fig.14 Fig.18 Fig.15 Fig.19 Fig.16...
 • Page 5 Fig.20 Fig.24 Fig.21 Fig.25 Fig.22 Fig.26 Fig.23 Fig.27...
 • Page 6 Fig.28 Fig.32 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34 Fig.31 Fig.35...
 • Page 7 Fig.36 Fig.40 Fig.37 Fig.41 Fig.38 Fig.42 Fig.39 Fig.43...
 • Page 8 Fig.44 Fig.48 (a) (b) (c) (d) Fig.45 Fig.49 (a) (b) (c) (d) Fig.46 Fig.50 Fig.47 Fig.51...
 • Page 9 Fig.52 Fig.56 Fig.53 Fig.57 Fig.54 Fig.58 Fig.55 Fig.59...
 • Page 10: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DLS714 Blade diameter 190 mm Blade body thickness 1.3 mm - 2.0 mm Hole (arbor) diameter (country specific) 20 mm or 15.88 mm Max. miter angle Left 47°, Right 57° Max. bevel angle Left 45°, Right 5°...
 • Page 11: Ec Declaration Of Conformity

  For European countries only each use. Do not operate saw if blade guard does not move freely and close instantly. Makita declares that the following Machine(s): Never clamp or tie the blade guard into the Designation of Machine: Cordless Slide Compound open position.
 • Page 12 SAVE THESE INSTRUCTIONS. 26. Stopper pin which locks the cutter head down is for carrying and storage purposes only and not for any cutting operations. WARNING: DO NOT let comfort or familiarity 27. Do not use the tool in the presence of flamma- with product (gained from repeated use) replace ble liquids or gases.
 • Page 13: Parts Description

  PARTS DESCRIPTION ►Fig.1 Lock-off button Switch trigger Blade case Adjusting screw (for lower limit position) Adjusting bolt (for maxi- Stopper arm Dust bag Bevel scale mum cutting capacity) Blade guard Vertical vice Guide fence Holder Lock lever (for turn base) Grip (for turn base) Adjusting bolt (for turn Kerf board...
 • Page 14: Overload Protection

  Overload protection Indicator lamps Remaining capacity When the tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops without any indication. In this situation, turn the Lighted Blinking tool off and stop the application that caused the tool to 75% to 100% become overloaded.
 • Page 15: Fig.7

  If guard becomes damaged in course of time Rotate the blade by hand while holding the handle or UV light exposure, contact a Makita service center all the way down to be sure that the blade does not for replacement. DO NOT DEFEAT OR REMOVE contact any part of the lower base.
 • Page 16: Adjusting The Miter Angle

  A switch in need of firmly. repair may result in unintentional operation and seri- ous personal injury. Return tool to a Makita service NOTICE: When turning the turn base, be sure to center for proper repairs BEFORE further usage.
 • Page 17: Fig.20

  Choose a CAUTION: Use only the Makita hex wrench pro- correct side on which blade mounting part fits into the vided to install or remove the blade. Failure to do saw blade hole perfectly.
 • Page 18: Operation

  By turning the vise knob counterclockwise, the screw Securing workpiece is released and the vise shaft can be moved rapidly in and out. By turning the vise knob clockwise, the screw remains secured. WARNING: It is extremely important to always To grip the workpiece, turn the vise knob gently clock- secure the workpiece correctly with the proper type of vise.
 • Page 19: Miter Cutting

  Slide (push) cutting (cutting wide NOTICE: Before use, be sure to release the handle from the lowered position by pulling the stopper workpieces) pin. NOTICE: Do not apply excessive pressure on the WARNING: Whenever performing a slide cut, handle when cutting. Too much force may result in first pull the carriage full towards you and press overload of the motor and/or decreased cutting effi- the handle all the way down, then push the car-...
 • Page 20: Bevel Cut

  When performing compound cutting, refer to "Press Bevel cut cutting", "Slide cutting", "Miter cutting" and "Bevel cut" explanations. WARNING: After setting the blade for a bevel Cutting crown and cove moldings cut, before operating the tool ensure that the car- riage and blade will have free travel throughout Crown and cove moldings can be cut on a compound the entire range of the intended cut.
 • Page 21: Groove Cutting

  Table (B) – Molding Molding Finished position in edge against piece the figure guide fence 15mm (5/8") 420mm (16-1/2") For inside Ceiling Finished corner contact edge piece will be 50mm-60mm 35mm should be on the Left (2"-2-3/8") (1-3/8") against guide side of blade.
 • Page 22: Maintenance

  Remove the workpiece material between the Rotate the turn base slightly clockwise and coun- grooves with a chisel. terclockwise to seat the turn base in the 0° miter notch. (Leave as it is if the pointer does not indicate 0°.) Carrying tool Loosen the hex socket bolt securing the guide fence using the hex wrench.
 • Page 23: After Use

  ACCESSORIES WARNING: These Makita accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments may result in serious personal injury. WARNING: Only use the Makita accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 24: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DLS714 Średnica tarczy 190 mm Grubość tarczy tnącej 1,3–2,0 mm Średnica otworu tarczy (w zależności od 20 mm lub 15,88 mm kraju) Maks. kąt cięcia w poziomie W lewo 47°, w prawo 57° Maks. kąt cięcia w pionie W lewo 45°, w prawo 5°...
 • Page 25 Podczas przenoszenia tarcz tnących oraz ostrych materiałów należy nosić rękawice Dotyczy tylko krajów europejskich (tarcze tnące należy umieszczać w uchwycie Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie(-a): zawsze, gdy jest to możliwe). Oznaczenie maszyny: Ukośnica akumulatorowa Podczas cięcia podłączać piłę do urządzenia Model nr/typ: DLS714 zbierającego pył.
 • Page 26 34. Upewnić się, że tarcza w swoim najniższym 14. Dbać, aby na podłodze nie leżały luźne mate- riały i odpady, takie jak wióry czy ścinki. położeniu nie dotyka podstawy obrotowej. 15. Stosować wyłącznie tarcze tnące z ozna- 35. Trzymać pewnie uchwyt urządzenia. Pamiętać, że piła przesuwa się...
 • Page 27: Opis Części

  osiąga bądź przekracza 50°C (122°F). Ważne zasady bezpieczeństwa Akumulatorów nie wolno spalać, również tych dotyczące akumulatora poważnie uszkodzonych lub całkowicie zuży- tych. Akumulator może eksplodować w ogniu. Przed użyciem akumulatora zapoznać się ze Chronić akumulator przed upadkiem i wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze- uderzeniami.
 • Page 28: Opis Działania

  INSTALACJA PRZESTROGA: Akumulator należy włożyć do końca, tak aby czerwony wskaźnik nie był widoczny. W przeciwnym razie może przypadkowo Mocowanie do stołu roboczego wypaść z narzędzia, powodując obrażenia operatora lub osób postronnych. OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że narzędzie nie PRZESTROGA: Nie wkładać akumulatora na będzie się...
 • Page 29 Stan wskaźnika akumulatora Stan Status wskaźnika trybu Tryb pracy naładowania Tryb wysokiej prędkości akumulatora Włączony Wyłączony Miga 50–100% Tryb wysokiego momentu Narzędzie to może pracować w „trybie wysokiej pręd- 20–50% kości” oraz w „trybie wysokiego momentu”. Narzędzie zmienia automatycznie tryb pracy w zależności od jego obciążenia.
 • Page 30 UV, należy kroju poprzecznego prowadnicy i górnej powierzchni skontaktować się z punktem serwisowym narzędzi podstawy obrotowej. Makita w celu wymiany. NIE BLOKOWAĆ ANI NIE ZDEJMOWAĆ OSŁONY. ►Rys.18 Obróć ręką tarczę, przytrzymując uchwyt w skraj- Pozycjonowanie płyty nacięcia nym dolnym położeniu, aby upewnić...
 • Page 31 Należy się przy tym kierować poło- kowaniem narzędzia należy przekazać je do punktu żeniem wskaźnika względem podziałki kąta cięcia w serwisowego narzędzi Makita w celu naprawy. pionie. Następnie dokręcić mocno dźwignię w prawą stronę, aby unieruchomić ramię.
 • Page 32 PRZESTROGA: Do zakładania i zdejmowania Narzędzia z kołnierzem wewnętrznym tarczy należy używać wyłącznie dostarczonego dla tarcz tnących z otworem o klucza imbusowego firmy Makita. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować nadmierne średnicy innej niż 20 lub 15,88 lub niedostateczne dokręcenie śruby imbusowej.
 • Page 33 Aby przymocować złącze, ustawić górną część złącza Jeśli jakaś część dotyka zacisku, zmienić ustawienie zgodnie z trójkątnym znakiem na worku na pył. zacisku. Gdy worek zapełni się w przybliżeniu w połowie, należy Docisnąć płasko obrabiany element do prowadnicy zdjąć go z narzędzia i wyciągnąć złącze. Opróżnić i podstawy obrotowej.
 • Page 34 osiągnie pełną prędkość obrotową. OBSŁUGA Następnie powoli opuszczaj uchwyt do skrajnego dolnego położenia, aby rozpocząć cięcie elementu. OSTRZEŻENIE: Przed włączeniem przełącz- Po zakończeniu cięcia wyłącz narzędzie i nika należy sprawdzić, czy tarcza nie styka się z przed podniesieniem tarczy do całkowicie podniesio- elementem obrabianym itp.
 • Page 35 Cięcie pod kątem w pionie Kąt cięcia w poziomie Kąt cięcia w pionie Lewy i prawy 45° Lewy 0–45° OSTRZEŻENIE: Po ustawieniu tarczy do cięcia Prawy 50° Lewy 0–40° pod kątem w pionie, przed uruchomieniem narzę- Prawy 55° Lewy 0–30° dzia należy sprawdzić, czy suport i tarcza swo- Prawy 57°...
 • Page 36 Tablica (A) PRZESTROGA: Należy stosować gładkie – Położenie Kąt cięcia w pionie Kąt cięcia w drewno o równej grubości. profilu na poziomie Użycie drewnianych osłon pozwala ciąć obrabiane rysunku Typ 45° Typ 45° elementy bez drzazg i odprysków wzdłuż linii cięcia. 52/38°...
 • Page 37: Regulacja Kąta Cięcia

  Nacinanie rowków KONSERWACJA OSTRZEŻENIE: Nie wolno wykonywać tego OSTRZEŻENIE: Tylko ostra i czysta tarcza rodzaju cięcia przy użyciu szerszej tarczy ani zapewnia najlepszą wydajność i gwarantuje tarczy do wpustów. Próba wykonania rowka przy bezpieczną pracę. Cięcie przy użyciu stępionej lub użyciu szerszej tarczy lub tarczy do wpustów może zabrudzonej tarczy może spowodować...
 • Page 38: Po Zakończeniu Pracy

  2. Tarcza tnąca 3. Górna OSTRZEŻENIE: Akcesoria i przystawki firmy powierzchnia podstawy obrotowej Makita można stosować tylko zgodnie z ich prze- znaczeniem. Nieprawidłowe wykorzystanie akce- Upewnij się, że wskaźnik na ramieniu wskazuje soriów lub przystawek może spowodować poważne 0° na podziałce kąta cięcia w pionie. Jeśli wskaźnik nie obrażenia ciała.
 • Page 39: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DLS714 Fűrészlap átmérője 190 mm Fűrészlap vastagsága 1,3 mm - 2,0 mm Fűrésztárcsa furatának átmérője (felfogó- 20 mm vagy 15,88 mm tüske átmérője) (ország-specifikus) Max. gérvágási szög Balra 47°, jobbra 57° Max. ferdevágási szög Balra 45°, jobbra 5°...
 • Page 40: A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések

  Viseljen kesztyűt a fűrészlapok és durva anya- gok kezelésekor (a fűrészlapokat tartóban kell Csak európai országokra vonatkozóan szállítani, ahol lehetséges). A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): A gérvágó fűrészeket csatlakoztassa egy Gép megnevezése: Vezeték nélküli csúszókocsis gér- porelszívó berendezéshez fűrészeléskor.
 • Page 41 36. Ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem ér a mun- szerszámon szereplő, terhelés nélküli fordulat- számmal, vagy nagyobb annál. kadarabhoz, mielőtt bekapcsolja a kapcsolót. 16. Ha a gépet felszerelték lézerrel vagy LED-del, 37. Mielőtt használja a szerszámot a tényleges munkadarabon, hagyja járni egy kicsit. Figyelje ezeket ne cserélje ki más típusú...
 • Page 42: Alkatrészek Leírása

  akkumulátoron (2) és az akkumulátorral sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen működtetett terméken (3) olvasható összes elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben utasítást és figyelmeztető jelzést. felrobbanhat. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az Ne szerelje szét az akkumulátort. akkumulátort. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot.
 • Page 43: A Működés Leírása

  Túlmelegedés elleni védelem A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA Villogó lámpa FIGYELMEZTETÉS: Beállítás vagy ellenőrzés előtt feltétlenül kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki belőle az akkumulátort. A kikapcsolás és az akkumulátor előzetes eltávolításának elmulasz- A gép túlmelegedéskor automatikusan leáll, és az tása a véletlen beindulás miatt súlyos személyi sérü- akkumulátortöltöttség-jelző...
 • Page 44 Fűrészlap védőburkolata Jelzőlámpák Töltöttségi szint FIGYELMEZTETÉS: Soha ne akadályozza a Világító Villogó fűrészlap védőburkolatának mozgását, és ne lámpa lámpa távolítsa el sem azt, sem a hozzá kapcsolódó 75%-tól rugót. A nem megfelelően működő fűrészlap védő- 100%-ig burkolat miatt szabadon forgó fűrészlap súlyos sze- 50%-tól mélyi sérüléseket okozhat a munkavégzés során.
 • Page 45 öregedés vagy UV fény hatásának következtében ►Ábra17: 1. Beállítócsavar 2. Vezetőléc károsodik, akkor új védőburkolat beszerzése érde- kében forduljon egy Makita szervizközponthoz. Az imbuszkulccsal fordítsa el a beállítócsavart, NE TÁMASSZA KI, VAGY TÁVOLÍTSA EL A míg a fűrészlap enyhén a vezetőléc, valamint a forgó- FŰRÉSZLAPVÉDŐT.
 • Page 46 "A felszakadásgátló A további használat ELŐTT vigye a szerszámot javí- beállítása" részben leírtaknak megfelelően. tásra egy MAKITA szervizközpontba. A szabályozókar helyzetének FIGYELMEZTETÉS: NE gátolja a reteszelő kapcsoló üzemszerű működését azzal, hogy beállítása...
 • Page 47 Ország-specifikus VIGYÁZAT: A fűrészlap felszereléséhez vagy Szerelje fel a fűrésztárcsát gondosan a orsóra. eltávolításához csak a mellékelt Makita imbusz- ►Ábra34: 1. Külső illesztőperem 2. Fűrészlap kulcsot használja. Ellenkező esetben előfordulhat, 3. Belső illesztőperem 4. Imbuszcsavar (balmene- hogy túlhúzza vagy nem feszíti be eléggé...
 • Page 48 kocsit. Ha valamelyik alkatrész mégis hozzáérne, állítsa Porzsák be újra a satut. Tolja előre a munkadarabot a vezetőléc és a forgó- Opcionális kiegészítők asztal mentén. Állítsa be a munkadarabot a vágás A porzsák használata a vágási műveleteket tisztává, a kívánt helyzetébe és rögzítse azt a satu gombjának por összegyűjtését pedig egyszerűvé...
 • Page 49 Ezután a munkadarab átvágásához lassan MŰKÖDTETÉS engedje le a fogantyút teljesen leengedett állásba. A vágás befejeztével kapcsolja ki a szerszám- gépet, és mielőtt teljesen felemelt pozícióba emelné a FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a fűrész- fűrészlapot, várja meg, míg teljesen megáll. lap nem ér a munkadarabhoz, stb. mielőtt bekap- csolja a szerszámot.
 • Page 50 Kombinált vágás végzésekor tájékozódjon a Ferdevágás „Nyomóvágás", „Csúszóvágás", „Gérvágás" és „Ferdevágás" fejezetekből. FIGYELMEZTETÉS: A fűrészlap ferdevágáshoz Díszlécek és ívboltozatos díszlécek való beállítását követően még a vágás megkez- vágása dése előtt ellenőrizze, hogy a kocsi és a fűrészlap szabadon jár a tervezett vágás teljes tartományá- ban.
 • Page 51 (B). táblázat – Díszléc A díszléc Befejezett helyzete az vezetőléchez munkadarab ábrán illesztett 15 mm (5/8") 420 mm (16-1/2") széle Belső A mennyezet- A befejezett 50 mm - 60 mm 35 mm sarokhoz tel érintkező munkadarab (2"-2-3/8") (1-3/8") szélt a veze- a fűrészlap 27 mm (1-1/16") tőléchez kell...
 • Page 52 Kissé fordítsa el az asztalt az óramutató járásának A szerszám szállítása irányába és azzal ellentétesen, hogy a forgóasztal a 0°-os gérvágás rovátkájába kerüljön. (Hagyja azt így még akkor is, ha a mutató nem a 0°-ra mutat.) FIGYELMEZTETÉS: A rögzítőcsap használatára csak szállítás és tárolás esetén van szükség, Lazítsa meg a vezetőlécet rögzítő...
 • Page 53: A Használat Után

  A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK FIGYELMEZTETÉS: Ezek a Makita kiegészítők vagy tartozékok használhatók az a kézikönyvben...
 • Page 54: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DLS714 Priemer čepele 190 mm Hrúbka tela čepele 1,3 mm – 2,0 mm Priemer otvoru (hriadeľa) (špecifický pre 20 mm alebo 15,88 mm konkrétnu krajinu) Max. uhol zrezania Ľavý 47°, pravý 57° Max. uhol skosenia Ľavý...
 • Page 55 12. Pred prenesením nástroja vždy zaistite všetky Len pre európske krajiny jeho pohyblivé časti. Pri zdvíhaní alebo prená- šaní nástroja nepoužívajte ako rúčku na prená- Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné šanie chránič. zariadenie/aa: 13. Nepoužívajte pílu bez nasadených chráničov.
 • Page 56 41. Neustále buďte strehu, zvlášť pri opakujúcich 18. Žiadne úkony nevykonávajte voľnou rukou. Počas všetkých úkonov musí byť obrobok pevne sa a monotónnych úkonoch. Neupadnite do zaistený oproti rotačnej základni a ochrannému stavu falošnej bezpečnosti. Čepele sú mimo- vodidlu pomocou zveráka. Na zaistenie obrobku riadne nemilosrdné.
 • Page 57: Popis Súčastí

  TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Skrat akumulátora môže spôsobiť veľký tok prúdu, prehriate, možné popáleniny či Rady na udržanie maximálnej dokonca poruchu. životnosti akumulátora Neskladujte nástroj ani akumulátor na miestach s teplotou presahujúcou 50 °C (122 Akumulátor nabite ešte predtým, ako sa úplne °F).
 • Page 58 Ochrana pred nadmerným vybitím Inštalácia alebo demontáž Keď sa kapacita akumulátora zníži, nástroj sa automa- akumulátora ticky zastaví. Ak produkt nebude fungovať ani po použití vypínača, z nástroja vyberte akumulátory a nabite ich. POZOR: Pred inštaláciou alebo vybratím aku- Indikácia zvyšnej kapacity mulátora nástroj vždy vypnite.
 • Page 59 čepele. Ak sa chránič v dôsledku účinkov UV Kolík zarážky uvoľníte súčasným vyvinutím mierneho žiarenia poškodí, kontaktujte servisné centrum spo- tlaku na rukoväť smerom nadol a potiahnutím čapu ločnosti Makita a požiadajte o nový diel. NEZNIČTE zarážky. ANI NEODSTRAŇUJTE CHRÁNIČ ČEPELE. ►Obr.9: 1. Kolík zarážky Polohovanie zárezovej dosky...
 • Page 60 Potlačte rám nástroja smerom k ochrannému Doplnkové ochranné vodidlo vodidlu a nastavte zárezové dosky tak, aby sa zárezové dosky dostali do malého kontaktu so stranami zúbkov Špecifické pre jednotlivé krajiny čepele. POZOR: Pri vykonávaní ľavých skosených Utiahnite zadné skrutky (neuťahujte ich veľmi rezov vyklopte doplnkové...
 • Page 61 VAROVANIE: NIKDY neobchádzajte použitie používajte výhradne šesťhranný kľúč spoločnosti tlačidla odomknutia jeho prilepením v stlačenej Makita. Ak tak neurobíte, môže to viesť k prílišnému polohe alebo inými prostriedkami. Spínač s vyra- utiahnutiu alebo k nedostatočnému utiahnutiu skrutky deným tlačidlom odomknutia môže spôsobiť náhodné...
 • Page 62: Vrecko Na Prach

  čepele smerovala k čepeli. Pri nesprávnom namonto- vrecku na prach. vaní obruby sa bude obruba trieť o strojné zariadenie. Ak je vrecko na prach naplnené približne do polovice, odstráňte ho z nástroja a vytiahnite upínací prvok. ►Obr.32: 1. Vonkajšia obruba 2.
 • Page 63 rezania a pevne ho zaistite utiahnutím otočného gom- PREVÁDZKA bíka zveráka. Horizontálny zverák VAROVANIE: Skôr ako zapnete spínač, uistite Voliteľné príslušenstvo sa, že sa čepeľ nedotýka obrobku ani iných častí. Zapnutie nástroja, kým sa čepeľ dotýka obrobku, VAROVANIE: Obrobok uchopte len vtedy, ak je môže spôsobiť...
 • Page 64 Posuvné (tlačené) rezanie (rezanie Skosený rez širokých obrobkov) VAROVANIE: Po nastavení čepele na vykoná- vanie skoseného rezu a pred použitím nástroja VAROVANIE: Vždy keď budete vykonávať sa presvedčte, že sa rám nástroja a čepeľ budú posuvný rez, najprv potiahnite rám nástroja k môcť...
 • Page 65 Keď budete vykonávať zložené rezy, pozrite si vysvet- Tabuľka (B) lenia v častiach „Tlakové rezanie“, „Posuvné rezanie“, – Poloha lišty Okraj Dokončený kus „Zrezávacie rezanie“ a „Skosené rezanie“. na obrázku okrasnej Rezanie okrasných líšt s korunou lišty oproti ochrannému alebo oblúkom vodidlu Pre vnútorný...
 • Page 66 Po nastavení dolnej krajnej polohy čepele vyrežte rovnobežné žliabky po šírke obrobku pomocou posuv- ného (tlačeného) rezania. ►Obr.51: 1. Žliabky vyrezané čepeľou 15 mm (5/8") 420 mm (16-1/2") Odstráňte materiál obrobku medzi žliabkami pomocou dláta. 50 mm – 60 mm 35 mm (2"-2-3/8") (1-3/8")
 • Page 67: Voliteľné Príslušenstvo

  3. Ukazovateľ PRÍSLUŠENSTVO Uhol skosenia VAROVANIE: Toto príslušenstvo a doplnky 0° uhol skosenia značky Makita sa odporúčajú na použitie v spo- ►Obr.56: 1. Páčka 2. Držiak ramena jení s nástrojmi značky Makita uvádzanými v 3. Nastavovacia skrutka 0° uhla skosenia tomto návode na obsluhu.
 • Page 68: Technické Údaje

  ČESKY (Původní návod k používání) TECHNICKÉ ÚDAJE Model: DLS714 Průměr kotouče 190 mm Tloušťka kotouče 1,3 mm – 2,0 mm Průměr otvoru (vřetene) (specifické pro 20 mm nebo 15,88 mm danou zemi) Max. úhel pokosu Vlevo 47°, vpravo 57° Max. úhel úkosu Vlevo 45°, vpravo 5°...
 • Page 69 12. Před přenášením nářadí vždy zajistěte všechny Pouze pro evropské země pohyblivé díly. Při zvedání či přenášení nářadí Společnost Makita prohlašuje, že následující zařízení: nepoužívejte jako držadlo k přenášení kryt. Popis zařízení: Akumulátorová radiální pokosová pila 13. Neprovozujte pilu bez krytů. Před každým Č.
 • Page 70 43. Při řezání drážek postupujte s opatrností. 21. Dlouhé obrobky podepřete vhodnými přídav- nými podpěrami. 44. Některé piliny vznikající při provozu obsahují 22. Nikdy neřežte obrobky tak malé, že je nelze chemikálie, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo jiná ohrožení bezpečně...
 • Page 71: Popis Dílů

  Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho ani s ním nenaráželi. úplnému vybití. Pokud si povšimnete sníže- ného výkonu nářadí, vždy jej zastavte a dobijte Nepoužívejte poškozené akumulátory. akumulátor. 10. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle Nikdy nenabíjejte úplně...
 • Page 72 Stav indikátoru akumulátoru Zbývající UPOZORNĚNÍ: Akumulátor zasunujte vždy kapacita zcela tak, aby nebyl červený indikátor vidět. Jinak akumulátoru by mohl akumulátor ze zařízení vypadnout a způsobit Svítí Nesvítí Bliká zranění obsluze či přihlížejícím osobám. 50 % až UPOZORNĚNÍ: Akumulátor nenasazujte nási- 100 % lím.
 • Page 73 VAROVÁNÍ: Nedemontujte pružinu přidržu- Čep zarážky jící kryt kotouče. Při poškození krytu stárnutím či působením UV záření si objednejte nový v servisním středisku Makita. NEOMEZUJTE FUNKCI KRYTU A UPOZORNĚNÍ: Při uvolňování čepu zarážky KRYT NEDEMONTUJTE. vždy uchopte držadlo. V opačném případě se držadlo vymrští...
 • Page 74 V takovém případě nářadí PŘED dalším POZOR: Při otáčení otočného stolu je nutno úplně použitím předejte servisnímu středisku Makita zvednout držadlo. k opravě. Nastavení úhlu úkosu VAROVÁNÍ: NIKDY neblokujte funkci odjiš-...
 • Page 75 Pro nářadí s vnitřní přírubou pro UPOZORNĚNÍ: K montáži či demontáži kotouče jiné pilové kotouče než s otvorem o používejte pouze dodaný šestihranný klíč Makita. průměru 20 mm nebo 15,88 mm Nedodržením tohoto pokynu může dojít k přetažení či nedostatečnému dotažení šroubu s vnitřním šestihra- Specifické...
 • Page 76 ►Obr.35: 1. Vnější příruba 2. Pilový kotouč ►Obr.38: 1. Rameno svěráku 2. Tyč svěráku 3. Vnitřní příruba 4. Šroub s vnitřním šestihranem 3. Vodicí pravítko 4. Držák 5. Sestava držáku (levý závit) 5. Vřeteno 6. Plocha pro montáž 6. Knoflík svěráku 7.
 • Page 77: Práce S Nářadím

  Posuvné (tlačné) řezání (řezání PRÁCE S NÁŘADÍM širokých dílů) VAROVÁNÍ: Před zapnutím spínače se ujistěte, VAROVÁNÍ: Při každém provádění řezu s vozí- zda kotouč není v kontaktu s obrobkem či jiným kem nejprve přitáhněte vozík úplně k sobě, stlačte předmětem. Zapnutí nářadí s kotoučem dotýkají- držadlo zcela dolů...
 • Page 78 Vždy proveďte několik zkušebních řezů, abyste se o UPOZORNĚNÍ: (Pouze pro nářadí s pomocným řezných úhlech ujistili. vodítkem) Při provádění levých úkosových řezů Při řezání vypouklých a vydutých lišt nastavte úhel vždy vyklopte pomocné vodítko. úkosu a úhel pokosu tak, jak je naznačeno v tabulce (A) a lišty ustavte na horní...
 • Page 79 Dřevěná deska Řezání drážek VAROVÁNÍ: Dřevěnou desku upevněte k vodi- VAROVÁNÍ: Tento typ řezání se nepokoušejte címu pravítku šrouby. Šrouby je třeba upevnit provádět s širšími typy kotoučů nebo s drážkova- tak, aby byly jejich hlavy pod povrchem dřevěné cími kotouči. Snaha o vyřezání drážky širším nebo desky a nepřekážely při polohování...
 • Page 80: Volitelné Příslušenství

  0°. ►Obr.55: 1. Šroub 2. Stupnice pokosu 3. Ukazatel VAROVÁNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující pří- Úhel úkosu slušenství či nástavce. Použití jakéhokoli jiného pří- slušenství či nástavců může způsobit vážné zranění.
 • Page 81 • Dorazová deska • Vak na piliny • Trojúhelníkové pravítko • Šestihranný klíč • Originální akumulátor a nabíječka Makita POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k nářadí přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit. ČESKY...
 • Page 82: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLS714 Діаметр диска 190 мм Товщина диска 1,3—2,0 мм Діаметр отвору (провідного валу) (зале- 20 мм або 15,88 мм жить від країни) Макс. косий кут Лівий 47°, правий 57° Макс. кут нахилу Лівий 45°, правий 5°...
 • Page 83 Не слід застосовувати диски пили, що виго- Тільки для країн Європи товлені з швидкорізальної сталі. Вдягайте засоби захисту очей. Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: Позначення обладнання: Акумуляторна пересувна Надягайте засоби захисту органів слуху, комбінована пила для різання під кутом...
 • Page 84 безпеки. перевіряти належне закриття захисного кожуха. Не слід починати роботу, якщо 32. Слід уникати різання цвяхів. Перед почат- захисний кожух диска не рухається вільно ком роботи огляньте та заберіть усі цвяхи з та одразу не закривається. Ніколи не слід деталі. затискувати...
 • Page 85 Коротке замикання може призвести до ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати появи значного струму, перегріву, можливих пильності та розслаблюватися під час корис- опіків та навіть виходу з ладу. тування виробом (що має місце при частому Не слід зберігати інструмент та касету з аку- користуванні);...
 • Page 86 ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЕРЕЖНО: Завжди вставляйте касету з акумулятором повністю, аж поки червоний індикатор стане невидимим. Якщо цього не Встановлення на верстат зробити, касета може випадково випасти з інстру- мента та завдати травми вам або людям, що зна- ходяться поряд. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перевіряйте, щоб інстру- мент...
 • Page 87 Стан індикатора акумулятора Залишок Стан індикатора режиму Режим роботи заряду Режим високої швидкості акумулятора Вмк. Вимк. Блимає від 50 до Режим високого крутного 100% моменту Цей інструмент має «режим високої швидкості» та від 20 до «режим високого крутного моменту». Він змінює режим...
 • Page 88 опустіть ручку. атацію або внаслідок впливу ультрафіолетового ►Рис.17: 1. Болт регулювання 2. Напрямна випромінювання зверніться до центру обслугову- вання Makita для його заміни. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ планка ПОШКОДЖУВАТИ АБО ЗНІМАТИ ЗАХИСНИЙ Шестигранним ключем крутіть болт регулю- КОЖУХ. вання до тих пір, поки диск пили не опиниться трохи...
 • Page 89 ►Рис.24: 1. Покажчик 2. Шкала нахилу травми. ПЕРЕД подальшим використанням інстру- 3. Плече мент слід здати в ремонт до сервісного центру Makita. Щоб нахилити диск управо, утримуйте ручку та злегка нахиліть каретку, потім натисніть кнопку ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ змі- розблокування. Натиснувши кнопку розблокування, нювати...
 • Page 90 вимкненого положення. Для того щоб запустити диска слід використовувати тільки шестигран- інструмент, відведіть важіль розблокування захис- ний ключ виробництва компанії Makita, що ного кожуха диска угору, натисніть на кнопку блоку- входить до комплекту постачання. Якщо цю вання вимкненого положення та натисніть на курок...
 • Page 91 Для інструмента з внутрішнім Кріплення деталі фланцем для диска пили з діаметром отвору 15,88 мм ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Надзвичайно важливо належним чином закріплювати деталь за допо- Залежно від країни могою відповідного затиску. Невиконання цієї Обережно встановіть диск на шпиндель. вимоги може призвести до серйозних травм та до ►Рис.34: 1.
 • Page 92 ►Рис.39: 1. Затискна ручка 2. Індикатор РОБОТА 3. Затискний вал 4. Станина Горизонтальний затиск можна встановлювати як ліворуч, так і праворуч від основи. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтеся, що диск Для того щоб послабити гвинт, поверніть затискну не торкається деталі та ін., перш ніж увімкнути ручку...
 • Page 93 Плавно опустіть ручку в найнижче положення Різання з кутом нахилу для різання деталі. Після завершення різання вимкніть інструмент ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Після налаштування та зачекайте, доки диск повністю не зупиниться, диска для різання під кутом перш ніж почати після чого підніміть диск до упора. роботу...
 • Page 94 Таблиця (A) Косий кут Кут нахилу Правий 57° Лівий 0°—25° – Поло- Кут нахилу Косий кут ження При комбінованому різанні див. розділи «Різання Тип Тип 45° Тип Тип 45° галтелі невеликих деталей», «Пересувне різання», «Різання 52/38° 52/38° на під косим кутом» та «Різання з кутом нахилу». малюнку...
 • Page 95 Лицьова дошка Різання пазів ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Гвинти використовуються ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не намагайтеся виконати для кріплення лицьової дошки до напрямної цей тип відрізу, використовуючи більш широ- планки. Гвинти слід установлювати таким кий диск або диск для вирізання пазів. Спроба чином, щоб їхні головки розташовувалися прорізати...
 • Page 96: Технічне Обслуговування

  доки він не буде вказувати на 0°. дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування ►Рис.55: 1. Гвинт 2. Шкала косого кута або регулювання повинні виконуватись уповноваже- 3. Покажчик ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. 96 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 97: Додаткове Приладдя

  інструкції. Використання будь-якого іншого при- ладдя або насадок може призвести до серйозних травм. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте при- ладдя або насадки Makita виключно за призна- ченням. Неналежне використання приладдя або насадки може призвести до серйозних травм. У разі необхідності отримати допомогу в більш...
 • Page 98: Destinaţia De Utilizare

  ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DLS714 Diametrul pânzei 190 mm Grosimea corpului pânzei 1,3 mm - 2,0 mm Diametru orificiu (arbore) (diferă în funcţie 20 mm sau 15,88 mm de ţară) Unghi maxim de tăiere oblică Stânga 47°, dreapta 57°...
 • Page 99 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/EC este disponibil de la: Nu utilizaţi ferăstrăul la tăierea altor materiale decât lemnul. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 16.1.2015 12. Fixaţi întotdeauna toate piesele mobile înainte de a transporta maşina. Atunci când ridicaţi sau transportaţi maşina, nu utilizaţi apărătoa-...
 • Page 100 comutatorul. mare decât turaţia în gol marcată pe maşină. 16. Când maşina este prevăzută cu un laser sau 37. Înainte de utilizarea maşinii pe piesa pro- LED, înlocuiţi laserul sau LED-ul doar cu ace- priu-zisă, lăsaţi-o să funcţioneze în gol pentru un timp.
 • Page 101: Fig.22

  întrerupeţi imediat funcţionarea. Aceasta poate acumulatorul. prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri Nu utilizaţi un acumulator deteriorat. şi chiar explozie. 10. Respectaţi normele naţionale privind elimina- Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiţi bine rea la deşeuri a acumulatorului. ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un PĂSTRAŢI ACESTE medic.
 • Page 102 INSTALARE ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- mulatorului complet, până când indicatorul roşu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate Montarea bancului cădea accidental din maşină provocând rănirea dum- neavoastră sau a persoanelor din jur. AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că maşina nu se va ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului la mişca pe suprafaţa de susţinere.
 • Page 103 Stare indicator acumulator Capacitatea Stare indicator mod Mod de operare rămasă a Mod turaţie ridicată acumulatorului Pornit Oprit Iluminare intermitentă Mod cuplu ridicat 50% - 100% Această maşină are un „mod de turaţie ridicată” şi un „mod de cuplu ridicat”. Schimbă automat modul de 20% - 50% operare în funcţie de sarcina de lucru.
 • Page 104: Fig.23

  în timp sau din cauza expunerii la razele ultra- reglare până la punctul în care pânza de ferăstrău violete, contactaţi un centru de service Makita pentru ajunge puţin sub intersecţia ghidajului opritor şi supra- a procura o apărătoare nouă. NU DEZACTIVAŢI SAU faţa superioară...
 • Page 105: Fig.28

  2. Scală pentru înclinaţie leziuni grave. Returnaţi maşina la un centru de ser- 3. Braţ vice Makita pentru efectuarea reparaţiilor corespun- zătoare ÎNAINTE de a continua utilizarea acesteia. Pentru a înclina pânza spre dreapta, ţineţi mânerul şi înclinaţi sania uşor spre stânga, apoi apăsaţi butonul AVERTIZARE: Nu dezactivaţi NICIODATĂ...
 • Page 106: Fig.29

  3. Flanşă interioară 4. Şurub cu cap hexa- gonal (cu filet pe stânga) 5. Arbore ATENŢIE: Folosiţi numai cheia imbus Makita livrată pentru montarea şi demontarea pânzei. Pentru maşină cu flanşă interioară Nerespectarea acestei indicaţii poate conduce la pentru o pânză de ferăstrău cu un strângerea excesivă...
 • Page 107: Fig.30

  triunghiular de pe sacul de praf. talpa rotativă. Poziţionaţi piesa de prelucrat în poziţia Când sacul de praf s-a umplut până la circa o jumătate de tăiere dorită şi fixaţi-o ferm prin strângerea butonului din capacitate, scoateţi sacul de praf de pe maşină şi rotativ al menghinei.
 • Page 108 Tăierea prin glisare (împingere) OPERAREA (tăierea pieselor late) AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că pânza nu intră AVERTIZARE: La fiecare efectuare a unei tăieri în contact cu piesa de prelucrat etc. înainte de a prin glisare, trageţi mai întâi sania complet către conecta comutatorul. Rotirea uneltei cu pânza în dumneavoastră, apoi apăsaţi mânerul complet şi contact cu piesa de prelucrat poate duce la recul şi împingeţi sania spre ghidajul opritor.
 • Page 109 Măsurarea ATENŢIE: (Doar pentru maşini cu opritor auxiliar) Măsuraţi lăţimea peretelui şi ajustaţi lăţimea piesei în Poziţionaţi întotdeauna opritorul auxiliar spre consecinţă. Asiguraţi-vă întotdeauna că lăţimea piesei exterior atunci când efectuaţi tăieri înclinate. la muchia de contact cu peretele este la fel cu lungimea ►Fig.44 peretelui.
 • Page 110 opritor al ferăstrăului. Tăierea nuturilor • Piesa finită care va fi folosită va fi întotdeauna pe partea STÂNGĂ a pânzei după efectuarea tăierii. AVERTIZARE: Nu încercaţi să efectuaţi acest Placaj de lemn tip de tăiere utilizând o pânză largă sau o pânză dado.
 • Page 111: Reglarea Unghiului De Tăiere

  începând din dreapta. sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau ►Fig.54: 1. Echer reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de Asiguraţi-vă că indicatorul arată valoarea 0° pe schimb Makita.
 • Page 112 Placă de fixare • Sac de praf • Echer • Cheie imbus • Acumulator şi încărcător original Makita NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcţie de ţară. 112ROMÂNĂ...
 • Page 113: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DLS714 Sägeblattdurchmesser 190 mm Sägeblattkörperdicke 1,3 mm - 2,0 mm Bohrungsdurchmesser (Spindel) 20 mm oder 15,88 mm (länderspezifisch) Max. Gehrungswinkel Links 47°, Rechts 57° Max. Neigungswinkel Links 45°, Rechts 5° Leerlaufdrehzahl 5.700 min Abmessungen (L x B x H)
 • Page 114: Eg-Konformitätserklärung

  Tragen Sie einen Augenschutz. Tragen Sie einen Gehörschutz, um die Gefahr Nur für europäische Länder von Gehörschädigung zu verringern. Makita erklärt, dass die folgende(n) Maschine(n): Tragen Sie Handschuhe zur Handhabung Bezeichnung der Maschine: Akku-Kapp. und von Sägeblättern (Sägeblätter sollten stets in Gehrungssäge...
 • Page 115 32. Schneiden Sie keine Nägel durch. Untersuchen festgebunden werden. Sie das Werkstück sorgfältig auf Nägel, und 14. Halten Sie den Bodenbereich frei von losem entfernen Sie diese vor der Bearbeitung. Material, wie z. B. Spänen und Verschnitt. 33. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten 15.
 • Page 116: Bezeichnung Der Teile

  DIESE ANWEISUNGEN Setzen Sie den Akku weder Wasser noch Regen aus. AUFBEWAHREN. Ein Kurzschluss des Akkus verursacht star- ken Stromfluss, der Überhitzung, mögliche WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch Verbrennungen und einen Defekt zur Folge Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt haben kann.
 • Page 117: Installation

  INSTALLATION VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug Werkbankmontage herausfallen und Sie oder umstehende Personen verletzen. WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich VORSICHT: Unterlassen Sie Gewaltanwendung das Werkzeug auf der Stützfläche nicht ver- beim Anbringen des Akkus.
 • Page 118 Dieses Werkzeug verfügt über einen „Hochdrehzahl- Status der Akku-Anzeige Akku- Modus“ und einen „Hochdrehmoment-Modus“. Es Restkapazität wechselt die Betriebsart automatisch abhängig von der Arbeitslast. Wenn die Betriebsart-Anzeige während des Blinkend Betriebs aufleuchtet, befindet sich das Werkzeug im 50 % – 100 % Hochdrehmoment-Modus.
 • Page 119 Falls die Schutzhaube im Laufe der Zeit oder durch UV-Strahlung beschädigt wird, wen- Nehmen Sie den Akku ab. Schieben Sie dann den den Sie sich für ein Ersatzteil an eine Makita- Schlitten ganz bis zum Gehrungsanschlag, und senken Kundendienststelle. DIE SCHUTZHAUBE DARF Sie den Handgriff vollständig ab.
 • Page 120 Sie den Handgriff fest, während Sie den Schlitten und daraus resultierenden schweren Verletzungen leicht nach links neigen, und drücken Sie den führen. Lassen Sie das Werkzeug von einer Makita- Entriegelungsknopf. Neigen Sie das Sägeblatt bei Kundendienststelle ordnungsgemäß reparieren, gedrücktem Entriegelungsknopf nach rechts. Ziehen BEVOR Sie es weiter benutzen.
 • Page 121: Montage

  VORSICHT: Verwenden Sie nur den mitgelie- nach oben drücken, den Einschaltsperrknopf hineindrü- cken, und dann den Ein-Aus-Schalter betätigen. Lassen ferten Makita-Inbusschlüssel zum Montieren und Demontieren des Sägeblatts. Anderenfalls besteht Sie zum Ausschalten den Ein-Aus-Schalter los. die Gefahr, dass die Innensechskantschraube zu fest Der Einschaltsperrknopf kann entweder von rechts oder oder unzureichend angezogen wird.
 • Page 122 Lösen Sie den Handgriff durch Herausziehen des Sicherung von Werkstücken Anschlagstifts aus der Hochstellung. Senken Sie den Handgriff ab, um zu prüfen, ob sich die Schutzhaube einwandfrei bewegt. WARNUNG: Es ist äußerst wichtig, das Werkstück stets mit dem geeigneten Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Schraubstocktyp korrekt zu sichern.
 • Page 123: Betrieb

  Horizontal-Schraubstock BETRIEB Sonderzubehör WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem WARNUNG: Spannen Sie das Werkstück nur Einschalten des Werkzeugs, dass das Sägeblatt ein, wenn sich der Anzeiger an der obersten nicht das Werkstück usw. berührt. Wird das Position befindet. Anderenfalls wird das Werkstück Werkzeug eingeschaltet, während das Sägeblatt möglicherweise nicht ausreichend gesichert.
 • Page 124 Schieben Sie den Schlitten ganz bis zum Wenn der Schnitt ausgeführt ist, schalten Sie das Gehrungsanschlag, und ziehen Sie die zwei Werkzeug aus, und warten Sie, bis das Sägeblatt Klemmschrauben der Gleitstangen durch Rechtsdrehen zum vollständigen Stillstand gekommen ist, bevor an, um den Schlitten zu sichern.
 • Page 125 Im Falle eines Linksneigungsschnitts zum vollständigen Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Sägeblatt auf seine vollständig angehobene ►Abb.49: 1. Innenecke 2. Außenecke Position zurückführen. Tabelle (A) ANMERKUNG: Wenn Sie den Handgriff niederdrü- cken, üben Sie den Druck parallel zum Sägeblatt –...
 • Page 126 Zwischenbrett HINWEIS: Der Auflageverlängerungssatz (Sonderzubehör) ermöglicht das wiederholte Schneiden auf gleiche Längen von bis zu etwa 2.200 WARNUNG: Befestigen Sie das Zwischenbrett mit Schrauben am Gehrungsanschlag. Die Schrauben sind so zu installieren, dass die Nutenschneiden Schraubenköpfe unter der Oberfläche des Zwischenbretts versenkt sind, damit sie nicht die Lage des zu schneidenden Materials behin- WARNUNG: Versuchen Sie nicht, derartige...
 • Page 127: Wartung

  Gehrungsanschlag vorgeschobenen Schlittens verrie- rechts der Reihe nach fest. gelt sind. ►Abb.54: 1. Einstelldreieck Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretie- Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger auf 0° auf ren Sie ihn in der Tiefstellung durch Einschieben des der Gehrungswinkelskala zeigt.
 • Page 128 Zubehörteile oder Vorrichtungen kann zu schweren Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Personenschäden führen. Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- WARNUNG: Verwenden Sie die Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren Zubehörteile oder -Vorrichtungen nur für ihren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-...