Download Print this page

Makita DLS714 Instruction Manual

Cordless slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Slide Compound
EN
Miter Saw
Batteridriven skjutbar kap-
SV
och geringskombinationssåg
Batteridrevet skyvbar
gjæringssag for
NO
kombinasjonssaging
Akkukäyttöinen liukujiirisaha KÄYTTÖOHJE
FI
Bezvadu slīdrāmja
LV
kombinētais leņķzāģis
Akumuliatorinės
kombinuotosios
LT
nuleidžiamos skersavimo ir
kampų suleidimo staklės
Juhtmeta liuglõike
ET
eerungisaag
Аккумуляторная
торцовочная пила
RU
консольного типа
DLS714
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
11
24
38
52
66
80
94
108

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DLS714

  Summary of Contents for Makita DLS714

 • Page 1 Batteridrevet skyvbar gjæringssag for BRUKSANVISNING kombinasjonssaging Akkukäyttöinen liukujiirisaha KÄYTTÖOHJE Bezvadu slīdrāmja LIETOŠANAS INSTRUKCIJA kombinētais leņķzāģis Akumuliatorinės kombinuotosios NAUDOJIMO INSTRUKCIJA nuleidžiamos skersavimo ir kampų suleidimo staklės Juhtmeta liuglõike KASUTUSJUHEND eerungisaag Аккумуляторная РУКОВОДСТВО ПО торцовочная пила ЭКСПЛУАТАЦИИ консольного типа DLS714...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3: Fig.5

  Fig.5 Fig.9 Fig.6 Fig.10 Fig.7 Fig.11 Fig.8 Fig.12...
 • Page 4: Fig.6

  Fig.13 Fig.17 Fig.14 Fig.18 Fig.15 Fig.19 Fig.16...
 • Page 5: Fig.7

  Fig.20 Fig.24 Fig.21 Fig.25 Fig.22 Fig.26 Fig.23 Fig.27...
 • Page 6: Fig.8

  Fig.28 Fig.32 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34 Fig.31 Fig.35...
 • Page 7 Fig.36 Fig.40 Fig.37 Fig.41 Fig.38 Fig.42 Fig.39 Fig.43...
 • Page 8 Fig.44 Fig.48 Fig.45 Fig.49 (a) (b) (c) (d) Fig.46 Fig.50 (a) (b) (c) (d) Fig.47 Fig.51...
 • Page 9 Fig.53 Fig.57 Fig.54 Fig.58 Fig.55 Fig.59 Fig.56 Fig.60...
 • Page 10 Fig.61 Fig.62...
 • Page 11 ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DLS714 Blade diameter 190 mm Blade body thickness 1.3 mm - 2.0 mm Hole (arbor) diameter (country specific) 20 mm or 15.88 mm Max. miter angle Left 47°, Right 57° Max. bevel angle Left 45°, Right 5°...
 • Page 12 For European countries only 13. Keep the floor area free of loose material e.g. Makita declares that the following Machine(s): chips and cut-offs. Designation of Machine: Cordless Slide Compound 14. Use only saw blades that are marked with a...
 • Page 13 44. To reduce the emitted noise, always be sure 24. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool that the blade is sharp and clean. before changing blade or servicing. 45. The operator is adequately trained in the use, adjustment and operation of the machine.
 • Page 14 Charge the battery cartridge before completely causing fires, personal injury and damage. It will discharged. Always stop tool operation and also void the Makita warranty for the Makita tool and charge the battery cartridge when you notice charger. less tool power.
 • Page 15: Overload Protection

  ► Fig.5: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge Battery indicator status Remaining battery To remove the battery cartridge, slide it from the tool capacity while sliding the button on the front of the cartridge. Blinking To install the battery cartridge, align the tongue on the 50% to 100% battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place.
 • Page 16 If guard becomes damaged in course the work load. When mode indicator lights up during oper- of time or UV light exposure, contact a Makita ser- ation, the tool is in high torque mode. vice center for replacement. DO NOT DEFEAT OR Stopper pin REMOVE GUARD.
 • Page 17: Fig.2 25

  Tighten the grip clockwise firmly. button. A switch in need of repair may result in unintentional operation and serious personal injury. Return tool to a Makita CAUTION: After changing the miter angle, service center for proper repairs BEFORE further usage.
 • Page 18: Fig.20

  If the ring is needed to mount the blade onto the spindle, always be sure that the cor- CAUTION: Use only the Makita hex wrench rect ring for the blade's arbor hole you intend to use provided to install or remove the blade. Failure to do is installed between the inner and the outer flanges.
 • Page 19 Dust bag Horizontal vise Optional accessory Optional accessory The use of the dust bag makes cutting operations WARNING: Grip the workpiece only when the cleaner and dust collection easier. indicator is at the topmost position. Failure to do To attach the dust bag, fit it onto the dust nozzle. so may result in insufficient securing of the workpiece.
 • Page 20 ► Fig.44 NOTICE: Before use, be sure to release the handle from the lowered position by pulling the stopper pin. Loosen two clamp screws which secure the slide poles counterclockwise so that the carriage can slide NOTICE: Do not apply excessive pressure on the han- freely.
 • Page 21 Table (A) NOTICE: When pressing down the handle, apply pressure in parallel with the blade. If a force is – Molding Bevel angle Miter angle applied perpendicularly to the turn base or if the pres- position 52/38° 45° type 52/38° 45°...
 • Page 22 Wood facing Groove cutting WARNING: WARNING: Use screws to attach the wood Do not attempt to perform this type facing to the guide fence. The screws should be of cut by using a wider type blade or dado blade. installed so that the screw heads are below the Attempting to make a groove cut with a wider blade or surface of the wood facing so that they will not dado blade could lead to unexpected cutting results and...
 • Page 23: Miter Angle

  0°. Makita tool specified in this manual. The use of ► Fig.58: 1. Screw 2. Miter scale 3. Pointer any other accessories or attachments may result in serious personal injury.
 • Page 24 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: DLS714 Bladdiameter 190 mm Sågklingans tjocklek 1,3 mm - 2,0 mm Håldiameter (axeldiameter) (landsspecifikt) 20 mm eller 15,88 mm Max. geringsvinkel Vänster 47°, Höger 57° Max. för vinkelsågning Vänster 45°, Höger 5° Hastighet utan belastning 5 700 min...
 • Page 25 Den tekniska dokumentationen i enlighet med 2006/42/ laser eller LED ersättas med en annan typ. EC finns tillgänglig från: Fråga ett auktoriserat servicecenter avseende Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium reparation. 16.1.2015 16. Ta aldrig bort avsågade delar eller andra delar av arbetsstycket från arbetsområdet medan...
 • Page 26 42. Var försiktig vid spårsågning. 18. Kontrollera att maskinen är stabil före varje sågning. 43. Visst damm som skapas vid användning 19. Fäst maskinen på en arbetsbänk om det innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, födelsedefekter eller annan skada vid fort- behövs.
 • Page 27: Fig.21

  Använd inte ett skadat batteri. FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita- 10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller för kraven i gällande lagstiftning för farligt batterier som har manipulerats kan leda till person- gods. och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
 • Page 28 Överurladdningsskydd Montera eller demontera batterikassetten När batteriets kapacitet är låg stoppar maskinen auto- matiskt. Om produkten inte fungerar trots att knapparna fungerar som de ska tar du bort batterierna från maski- FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan nen och laddar dem. du monterar eller tar bort batterikassetten.
 • Page 29 Om klingskyddet blir skadat p.g.a. UV-ljus eller genom slitage kontaktar du ett FÖRSIKTIGT: Håll alltid i handtaget när du Makita servicecenter för att få ett nytt klingskydd. lossar på låstappen. Annars fjädrar handtaget upp KLINGSKYDDET FÅR ALDRIG BLOCKERAS vilket kan leda till personskada.
 • Page 30: Fig.22

  Justering av geringsvinkeln OBSERVERA: Försäkra dig om att spårbäd- darna är korrekt justerade efter att du ställt in ► Fig.22: 1. Geringsskiva 2. Pekare 3. Geringsskala vinkeln för vinkelsågning. Korrekt justering av spår- 4. Säkerhetsspärr 5. Handtag bäddarna ger ordentligt stöd för arbetsstycket och minimerar risken för att arbetsstycket nöts sönder.
 • Page 31: Fig.23

  Oavsiktlig start av maskinen kan leda till allvarlig säkerhetsknappen. I annat fall kan det orsaka oav- personskada. siktlig aktivering och allvarlig personskada. Returnera maskinen till ett MAKITA servicecenter för reparation FÖRSIKTIGT: INNAN du fortsätter att använda den. Använd endast medföljande insexnyckel från Makita för att montera eller...
 • Page 32 Montera den yttre flänsen och insexbulten, och Dammpåse använd sedan insexnyckeln för att dra åt insexbulten (vänstergängad) ordentligt moturs medan du håller in Valfria tillbehör spindellåset. Användning av dammpåsen ger ett renare sågarbete Sätt tillbaka klingskyddet och mitthöljet i dess och förenklar uppsamlingen av damm.
 • Page 33 Horisontell tving ANVÄNDNING Valfria tillbehör VARNING: Kontrollera att inte klingan är i VARNING: Fäst endast arbetsstycket när kontakt med arbetsstycket eller något annat innan indikatorn är i sitt översta läge. I annat fall kan det sågen sätts på. I annat fall kan det leda till bakåtkast resultera i att arbetsstycket inte fästs tillförlitligt.
 • Page 34 Sågning genom skjutning (sågning FÖRSIKTIGT: (Endast maskiner med stödan- av breda arbetsstycken) håll) Placera alltid stödanhållet på utsidan när du utför vinkelsågningar åt vänster. ► Fig.45 VARNING: Vid skjutsågning ska du först dra vagnen fullständigt mot dig och trycka ner hand- Lossa spaken och luta sågklingan till den önskade taget till dess helt nedsänkta läge.
 • Page 35 Mätning FÖRSIKTIGT: Försök aldrig såga tjocka eller runda aluminiumstycken. Tjocka aluminiumstycken Mät väggens bredd och justera arbetsstyckets bredd kan lossna under pågående sågarbete och runda enligt den. Se alltid till att bredden på arbetsstyckets aluminiumstycken kan inte fästas ordentligt med väggkontaktyta är lika lång som väggens bredd.
 • Page 36 Spårsågning UNDERHÅLL VARNING: Försök inte utföra denna typ av VARNING: Se alltid till att klingan är vass sågning genom att använda en bredare (tjockare) och ren för att få ett så bra och säkert resultat klinga eller en dadoklinga. I annat fall kan det leda som möjligt.
 • Page 37 VARNING: Använd endast tillbehören eller tillsatserna från Makita för de syfte de är avsedda för. I annat fall kan det leda till allvarlig personskada. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 38 NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DLS714 Bladdiameter 190 mm Tykkelse på bladdel 1,3 mm - 2,0 mm Hulldiameter (spindelhull) (landsspesifikt) 20 mm or 15,88 mm Maks gjæringsvinkel Venstre 47°, høyre 57° Maks skjæringsvinkel Venstre 45°, høyre 5° Hastighet uten belastning 5 700 min Mål (L x B x H)
 • Page 39 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EC er tilgjen- enn hastigheten uten belastning som er mer- gelig fra: ket på verktøyet. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 15. Hvis det er montert en laser eller et LED-lys 16.1.2015 på verktøyet, må du ikke bytte ut laseren eller LED-lyset med en annen type.
 • Page 40 41. Bruk alltid utstyr anbefalt i denne håndboken. 17. Utfør aldri en jobb på frihånd. Arbeidsemnet må sikres godt mot dreiefoten og føringsflaten med Bruk av upassende utstyr som rue hjul kan skrustikken, under alle typer bruk. Bruk aldri hån- føre til personskade.
 • Page 41: Fig.28

  Bruk av batterier som har endret seg, eller Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader eksplodere hvis det begynner å...
 • Page 42 Overopphetingsvern FUNKSJONSBESKRIVELSE på Blinker ADVARSEL: Forviss deg alltid om at verk- tøyet er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funk- sjoner. Hvis du ikke slår av verktøyet og fjerner bat- Når verktøyet blir overopphetet, stopper verktøyet auto- teriet, kan det hende at verktøyet starter ved et uhell, matisk og strømindikatoren blinker i cirka 60 sekunder.
 • Page 43 UV-lys, kan du få et nytt på FORSIKTIG: Hold alltid hendelen når du et Makita servicesenter. VERNET SKAL ALDRI slipper stopperstiften. Ellers vil håndtaket sprette, FJERNES ELLER SETTES UTE AV FUNKSJON. og dette kan føre til personskade.
 • Page 44 ► Fig.15 Tilleggsanlegg ► Fig.16: 1. Sagblad 2. Bladtenner 3. Snittplate 4. Venstre skråskjæring 5. Rett snitt Landsspesifikk Stram de fremre skruene (ikke hardt). FORSIKTIG: Hvis du skal utføre skråskjæring Skyv vognen helt mot føringsvernet og juster mot venstre, vipper du underføringen utover. skjæreplatene, slik at de akkurat berører siden av Ellers kan det komme i berøring med sagbladet eller sagbladstennene.
 • Page 45 Bruk kun den medfølgende lige personskader kan oppstå. Returner maskinen sekskantnøkkelen fra Makita til å montere eller til et Makita-servicesenter for å få den reparert FØR demontere bladet. Hvis du gjør det, kan det føre til at videre bruk. sekskantskruen blir for hardt eller løst trukket til. Dette...
 • Page 46 Sett på den ytre flensen og sekskantskruen. Støvpose Bruk deretter nøkkelen til å trekke til skruen i spinde- len (venstre) godt mot urviseren mens du trykker på Valgfritt tilbehør spindellåsen. Støvposen forenkler støvoppsamlingen og gjør bruken Sett bladvernet og midtdekslet tilbake til utgangs- av sagen renere.
 • Page 47 Trykk arbeidsemnet mot føringsflaten og dreiefoten. BRUK Plasser arbeidsemnet i ønsket skjæreposisjon og sikre det godt ved å stramme skrustikkeknotten. Horisontal skruestikke ADVARSEL: Forviss deg om at bladet ikke har kontakt med arbeidsstykket osv. før startbry- teren slås på. Hvis maskinen slås på mens bladet Valgfritt tilbehør berører arbeidsemnet, kan dette føre til tilbakeslag og alvorlige personskader.
 • Page 48 Skyvesaging (sage brede Skråskjæring arbeidsemner) ADVARSEL: Når bladet er stilt inn for gjæ- ringssaging i vertikalplanet, må du forsikre deg ADVARSEL: Når du bruker uttrekksfunksjo- om at vognen og bladet kan bevege seg fritt under nen for å kappe et arbeidsstykke, må du først hele kutteprosessen.
 • Page 49 Eksempel: Sage profillister og hulkillister Ved saging av profillist med 52/38° vinkel for posisjon (a) på figuren: Profillister og hulkillister kan sages på en gjærings- • Vipp og fest innstillingen for gjæring i vertikalpla- sag for kombinasjonssaging, med listene lagt flatt på net på...
 • Page 50 Fjern batteriet. OBS: Når trekledningen er festet, må du ikke Fest bladet i en vertikal gjæringsvinkel på 0°, og dreie på dreiefoten med senket hendel. Bladet og/ drei dreiefoten til største mulige høyre gjæringsvinkel i eller trekledningen vil bli skadet. horisontalplanet.
 • Page 51 å vippe bladet mot høyre. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du Drei justeringsskruen for 0° skjæringsvinkelen trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
 • Page 52 SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DLS714 Terän halkaisija 190 mm Terän rungon paksuus 1,3 mm - 2,0 mm Reiän (karan) halkaisija (maakohtainen) 20 mm tai 15,88 mm Suurin jiirauskulma Vasen 47°, Oikea 57° Suurin viistekulma Vasen 45°, Oikea 5°...
 • Page 53 Direktiivin 2006/42/EC mukaiset tekniset tiedot ovat kaluun merkitty nopeus kuormittamattomana. saatavissa seuraavasta osoitteesta: 15. Jos työkalu on varustettu laserilla tai LED- Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia valolla, älä vaihda laseria tai LED-valoa toi- 16.1.2015 sentyyppiseen. Pyydä valtuutettua huoltoliikettä korjaamaan laite.
 • Page 54 Altistumisen aiheuttama riski riippuu tällaisen 22. Älä koskaan kosketa sahanterää. työn toistuvuudesta. Voit vähentää altistumista 23. Sammuta kone ja odota, kunnes terä on pysäh- näille kemikaaleille työskentelemällä hyvin tynyt ennen kuin siirrät työkappaletta tai muu- ilmastoiduissa tiloissa ja käyttämällä hyväk- tat asetuksia.
 • Page 55 Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää. HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa lataamista. akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
 • Page 56 Akku liitetään sovittamalla akun kieleke rungon uraan ja Akun merkkivalon tila Akussa työntämällä se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan jäljellä oleva asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos varaus painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei Päällä Pois päältä Vilkkuu ole lukkiutunut täysin paikoilleen.
 • Page 57 Tässä työkalussa on ”suuren nopeuden tila” ja ”suuren Käännä kuusiokolopulttia vastapäivään mukana vääntömomentin tila”. Se muuttaa toimintatilaa auto- toimitettua kuusioavainta käyttäen ja pitämällä maattisesti kuormituksen mukaan. Kun toimintatilan keskikantta. merkkivalo syttyy käytön aikana, työkalu on suuren Nosta teräsuojus ja keskikansi. vääntömomentin tilassa.
 • Page 58 HUOMAUTUS: Kääntöalustaa käännettäessä tuksen vapautuspainiketta. Jos kytkin on viallinen, varmista, että nostat kahvan täysin. laite saattaa käynnistyä vahingossa, mistä voi seurata vakava henkilövahinko. Toimita saha Makita-huoltoon Kallistuskulman säätäminen korjattavaksi ENNEN kuin jatkat käyttöä. VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN ohita lukituksen Säädä kallistuskulmaa löysäämällä työkalun takana vapautuspainiketta teippaamalla sitä...
 • Page 59 Irrota terä seuraten seuraavia vaiheita: HUOMAUTUS: Älä vedä kytkimen liipaisinta Lukitse kahva nostettuun asentoon työntämällä voimakkaasti, ellet samalla paina lukituksen lukkotappi sisään. vapautusnappia. Kytkin voi rikkoutua. ► Kuva29: 1. Rajoitintappi Työkaluille, joissa on teräsuojuksen vapautusvipu Käytä sitten kuusioavainta löysentääksesi kes- Lukituksen vapautusnappi ehkäisee liipaisinkytkimen kimmäistä...
 • Page 60 Työkappaleen kiinnittäminen VAROITUS: Jos rengasta tarvitaan terän sovittamiseen karalle, varmista aina, että sisä- ja ulkolaippojen väliin on asennettu käytettävän VAROITUS: Työkappale pitää aina tukea terän akselin reikään sopiva rengas. Vääränlaisen asianmukaisesti käyttämällä oikeanlaista ruu- renkaan käyttäminen voi aiheuttaa terän virheellisen vipuristinta.
 • Page 61 Vaakapuristin TYÖSKENTELY Lisävaruste VAROITUS: Varmista ennen kytkimen käyn- VAROITUS: Tartu työkappaleeseen ainoas- nistämistä, että terä ei kosketa työkappaletta tms. taan silloin, kun ilmaisin on ylimmässä asen- Jos työkaluun kytketään virta terän koskettaessa nossa. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa työkap- työkappaletta, seurauksena voi olla takapotku ja paleen puutteellisen kiinnittämisen.
 • Page 62 Kun leikkaus on valmis, kytke laite pois päältä ja Kallistussahaus odota, kunnes terä on täysin pysähtynyt ennen kuin nostat terän täysin kohotettuun asentoonsa. VAROITUS: Kun olet asettanut terän viiste- Liukuleikkaus (työntö) (leveiden sahausta varten, varmista ennen työkalun käyttä- työkappaleiden leikkaus) mistä, että...
 • Page 63 Taulukko (B) Kruunumallisten ja koverien reunalistojen sahaus – Kuvassa Reunan Valmis reunan muoto kappale muotoasento sahausvas- Kruunumalliset ja koverat reunalistat voidaan sahata tetta vasten yhdistelmäjiirisahalla asettamalla listat vaakatasoon Sisäkulmaan Katon kos- Valmis kääntölevylle. ketusreunan kappale Kruunumallisten reunalistojen yleisesti käytettyjä tyyp- tulee olla tulee terän pejä...
 • Page 64 Säädä terän alempi raja-asento säätöruuvia käyt- HUOMIO: Käytä puusovitteena suoraa, tasa- täen ja käytä pysäytinvartta terän leikkaussyvyyden paksua puuta. rajoittamiseksi. Katso aiempaa kohtaa ”Pysäytinvarsi”. Terän alemman raja-asennon säätämisen jälkeen, Sahausvasteen puusovittimen käyttö auttaa varmista- leikkaa rinnakkaiset urat työkappaleen leveyttä pitkin maan työkappaleiden repimättömän leikkuun.
 • Page 65 0°. VAROITUS: Nämä Makita-lisävarusteet tai ► Kuva58: 1. Ruuvi 2. Viistoasteikko 3. Osoitin -laitteet on tarkoitettu käytettäviksi tässä ohjekir- jassa mainitun Makita-työkalun kanssa. Muiden Kallistuskulma lisävarusteiden tai -laitteiden käyttäminen voi aiheut- taa vakavan henkilövahingon. 0° kallistuskulma VAROITUS: Käytä...
 • Page 66 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DLS714 Asmens diametrs 190 mm Asmens korpusa biezums 1,3 mm - 2,0 mm Atveres (ass) diametrs (atkarībā no valsts) 20 mm vai 15,88 mm Maks. zāģēšanas leņķis Kreisais 47°, labais 57° Maks. slīpais leņķis Kreisais 45°, labais 5°...
 • Page 67 EN61029 niet asmens aizsargu atvērtā stāvoklī. Tehniskā lieta saskaņā ar 2006/42/EC ir pieejama: 13. Savāciet darbavietā no grīdas birstošus mate- Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija riālus, piemēram, skaidas un atgriezumus. 16.1.2015 14. Izmantojiet tikai tādus zāģa asmeņus, kas ir marķēti ar maksimālo ātrumu, kas ir tāds pats...
 • Page 68 19. Ja nepieciešams, piestipriniet darbarīku pie 42. Esiet uzmanīgi, zāģējot rievas. darbgalda. 43. Darba gaitā dažu veidu radušos putekļu 20. Atbalstiet garu apstrādājamo materiālu ar sastāvā ir ķīmiskās vielas, kas var izraisīt vēzi, atbilstošiem papildu atbalstiem. iedzimtas slimības vai cita veida reproduktīvu kaitējumu.
 • Page 69 10. Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate- attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka izstrādājumiem. un lādētāja garantija. Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro...
 • Page 70 Aizsardzība pret akumulatora Akumulatora kasetnes uzstādīšana pārmērīgu izlādi un izņemšana Kad akumulatora jauda ir zema, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Ja darbarīks nedarbojas, pat ieslē- UZMANĪBU: Vienmēr pirms akumulatora dzot slēdžus, no darbarīka izņemiet akumulatoru un kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet veiciet akumulatoram uzlādi.
 • Page 71 Ja aizsargs laika Lai atlaistu aiztura tapu, viegli spiediet rokturi uz leju un gaitā vai ultravioletā starojuma ietekmē tiek sabojāts, pavelciet aiztura tapu. iegādājieties Makita apkopes centrā jaunu aizsargu. ► Att.9: 1. Aiztura tapa NEIZJAUCIET UN NENOŅEMIET AIZSARGU. Asmens aizsargs Iezāģēšanas plātnes novietošana...
 • Page 72 Pieskrūvējiet aizmugures skrūves (neskrūvējiet Šis darbarīks ir aprīkots ar apakšbarjeru. Parasti novie- tās cieši). tojiet apakšbarjeru iekšpusē. Taču, zāģējot slīpā leņķī uz kreiso pusi, izgrieziet to uz ārpusi. 10. Pēc iezāģēšanas plātņu noregulēšanas atlaidiet aiztura tapu un paceliet rokturi. Tad cieši pieskrūvējiet Leņķa regulēšana visas skrūves.
 • Page 73 PIRMS turpmākas ekspluatācijas izņemta. Darbarīka nejauša iedarbināšana var izrai- nododiet darbarīku Makita apkopes centrā, lai to sīt nopietnus ievainojumus. atbilstīgi saremontētu. BRĪDINĀJUMS: NEKAD neizjauciet atblo- UZMANĪBU:...
 • Page 74 Lai uzstādītu asmeni, veiciet tālāk minētās darbības: UZMANĪBU: Pārbaudiet, vai iekšējā atloka Uzmanīgi uzstādiet asmeni uz iekšējā atloka. asmens stiprinājuma daļa a, kas novietota Uzstādot asmeni, pārliecinieties, ka bultiņas virziens uz ārpusē, pilnībā atbilst zāģa asmens atvērumam a. asmens atbilst bultiņas virzienam uz asmens korpusa. Nepareizajā...
 • Page 75 ► Att.39: 1. Skrūvspīļu svira 2. Skrūvspīļu stienis Uzstādiet tos darbarīka sānos, tad cieši pievelciet skrū- 3. Vadotnes ierobežotājs 4. Turētājs ves, lai nostiprinātu tos. 5. Turētāja mezgls 6. Skrūvspīļu kloķis ► Att.41: 1. Turētājs 2. Turētāja mezgls 7. Apakšējā skrūve 8. Augšējā skrūve Zāģējot garus materiālus, izmantojiet turētāja un stieņu Novietojiet skrūvspīļu sviru atbilstoši apstrādājamā...
 • Page 76 Ar pareizo skrūvspīļu veidu nostipriniet apstrādā- Slīpleņķa zāģēšana jamo materiālu. Ieslēdziet darbarīku, asmenim nesaskaroties ar BRĪDINĀJUMS: Pēc asmens iestatīšanas virsmu, un pirms tā nolaišanas lejup nogaidiet, kamēr slīpai zāģēšanai un pirms darbarīka izmantošanas asmens darbojas ar pilnu jaudu. nodrošiniet, lai atbalsts un asmens brīvi virzās Lai zāģētu materiālu, uzmanīgi nolaidiet rokturi visā...
 • Page 77 Tabula (B) Jostiņu virs dzegas un stūrlīstu zāģēšana – Stūrlīstes Stūrlīstes Sazāģētais stāvoklis mala pret materiāls attēlā vadotnes Jostiņas virs dzegas un stūrlīstes var izzāģēt ar kombi- ierobežotāju nēto leņķzāģi, profilus novietojot plakaniski uz pagrieža- Iekšējam Griestu Sazāģētais mās pamatnes. stūrim saskares materiāls...
 • Page 78 Izmantojot koka finierējumu, apstrādājamo materiālu Lai ierobežotu asmens zāģēšanas dziļumu, ar iespējams sazāģēt, neveidojot skabargas. Piestipriniet regulēšanas skrūvi un aiztura kloķi noregulējiet asmens koka finierējumu pie vadotnes ierobežotāja, šim nolū- apakšējās robežas stāvokli. Skatiet sadaļu „Aiztura kam izmantojot caurumus ierobežotājā. kloķis”, kas ir aprakstīta iepriekš.
 • Page 79 Tad virzienā no labās puses cieši pieskrūvējiet vadotnes bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt ierobežotāja seššķautņu bultskrūvi. tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, ► Att.57: 1. Trijstūris un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. Pārbaudiet, vai rādītājs ir vērsts pret 0° leņķa atzīmi uz zāģēšanas leņķa skalas.
 • Page 80 LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: DLS714 Disko skersmuo 190 mm Disko korpuso storis 1,3 mm - 2,0 mm Angos (ašies) skersmuo (priklauso nuo šalies) 20 mm arba 15,88 mm Didž. įžambus kampas Kairėje 47°, dešinėje 57° Didž. įstrižas kampas Kairėje 45°, dešinėje 5°...
 • Page 81 ES atitikties deklaracija Imdami pjovimo diskus ir žaliavas, mūvėkite Tik Europos šalims pirštines (pjovimo diskai, jei tik įmanoma, Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis įrengi- turėtų būti nešami dėkluose). nys (-iai): Pjovimo metu prijunkite kūginius pjūklus prie Mechanizmo pavadinimas: Akumuliatorinės kombinuo- dulkių...
 • Page 82 17. Jokių veiksmų neatlikite rankomis. Visų 41. Visada naudokite šioje instrukcijoje rekomen- duojamus priedus. Naudojant netinkamus prie- pjovimo darbų metu ruošinys privalo būti tvirtai spaustuvais pritvirtintas prie sukamo pagrindo ir dus, pvz., šlifavimo diskus, galima susižeisti. atremtas į kreiptuvą. Niekada nelaikykite ruošinio 42.
 • Page 83 Saugokite akumuliatorių nuo kritimo ir smūgių. gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus. panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir 10. Įdėtoms ličio jonų akumuliatoriams taikomi įkroviklio garantiją. Pavojingų prekių teisės akto reikalavimai.
 • Page 84 Apsauga nuo perkaitimo VEIKIMO APRAŠYMAS šviečia blyksi ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjun- kite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. Neišjungus ir neišėmus akumuliatoriaus kasetės, Jeigu įrankis perkaista, automatiškai išsijungia ir maž- netyčia įjungus įrankį, galima sunkiai susižeisti. daug 60 sekundžių...
 • Page 85 Jeigu laikui bėgant fiksavimo smaigą, ištraukite fiksavimo smaigą. arba dėl ultravioletinių spindulių poveikio apsauga ► Pav.9: 1. Fiksavimo smaigas būtų sugadinta, susisiekite su „Makita“ techninės priežiūros tarnyba dėl pakeitimo. NEIŠJUNKITE IR Pjovimo disko apsauga NENUIMKITE APSAUGOS. Prapjovimo plokštės nustatymas ĮSPĖJIMAS:...
 • Page 86 Priveržkite prapjovimo plokštes tiek, kad jas Fiksavimo rankena galima būtų lengvai pasukti rankomis. Iki galo nuleiskite rankenėlę ir užfiksuokite ją Apatinę ribinę pjovimo disko padėtį galima lengvai apatinėje padėtyje, įspausdami fiksatoriaus smaigą. nustatyti, naudojant fiksavimo rankeną. Norėdami ją nustatyti, sukite fiksavimo rankeną rodyklės kryptimi, Atsukite du suveržimo varžtus, laikančius slankio- kaip parodyta piešinyje.
 • Page 87 Netyčia paleidus reikia taisyti, gali netyčia įjungti įrankį ir operatorius įrankį, galima sunkiai susižeisti. gali būti sunkiai sužeistas. PRIEŠ pradėdami vėl naudoti įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita“ PERSPĖJIMAS: Norėdami sumontuoti arba techninės priežiūros centrą. nuimti diską, naudokite tik „Makita“ šešiakampį...
 • Page 88 Įrankiui su vidine junge, skirta Norėdami užfiksuoti veleną, įspauskite veleno fiksatorių, šešiakampiu veržliarakčiu atlaisvinkite pjovimo diskui su kitokia nei 20 mm šešiakampės lizdinės galvutės varžtą, sukdami jį pagal arba 15,88 mm skersmens vidine laikrodžio rodyklę. Po to ištraukite veleno šešiakampės lizdinės galvutės varžtą, nuimkite išorinę...
 • Page 89 Vertikalus spaustuvas Laikikliai ir laikiklio įtaisas Pasirenkamas priedas ĮSPĖJIMAS: Gerai pritvirtinkite ruošinį spaus- tuvais prie sukamo pagrindo ir atremkite į kreip- ĮSPĖJIMAS: Norėdami, kad pjūvis būtų tiks- tuvą. Antraip pjaunant medžiaga gali judėti, pažeisti lus, ir siekdami apsisaugoti nuo pavojingo įrankio diską...
 • Page 90 Pjovimas naudojant spaudimą Įžambus pjovimas (mažų ruošinių pjovimas) Žr. anksčiau aprašytą skyrių „Įžambaus kampo nustatymas“. ĮSPĖJIMAS: Sukdami juos pagal laikrodžio Įstrižasis pjovimas rodyklę, tvirtai priveržkite du tvirtinimo varžtus, laikančius slankiojamus strypus, kad dirbant nepajudėtų suportas. Netinkamai priveržus fiksa- ĮSPĖJIMAS: Nustatę diską įstrižam pjūviui, vimo varžtą, gali įvykti atatranka, kuri gali sąlygoti prieš...
 • Page 91 Atlikdami kombinuotąjį pjovimą, žr. paaiškinimus Lentelė (B) skyriuose „Pjovimas naudojant spaudimą“, „Pjovimas – Karnizo Karnizo kam- Užbaigta slenkant“, „Įžambus pjovimas“ ir „Įstrižasis pjovimas“. padėtis pas pagal dalis Dekoratyvinių ir skliautinių karnizų paveikslėlyje kreiptuvo aptvarą pjovimas Vidiniam Lubų sąlyčio Užbaigta kampui kraštas turėtų...
 • Page 92 Naudojant medžio apsaugą, ruošiniai pjaunami be nustatę apatinę ribinę disko padėtį, slinkdami nuolaužų. Pritvirtinkite medžio apsaugą prie kreiptuvo, (stumdami) pjaukite lygiagrečius griovelius skersai per įkišdami ją į kreiptuvo skyles. visą ruošinio plotį. Piešinyje pavaizduoti rekomenduojami medžio apsaugų ► Pav.54: 1. Griovelių pjovimas disku dydžiai.
 • Page 93 ► Pav.57: 1. Trikampė liniuotė turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamin- Patikrinkite, ar rodyklė ant kampinės skalės rodo tas atsargines dalis. 0° kampą. Jeigu rodyklė nerodo 0° kampo, atsukite varžtą, kuris laiko rodyklę, ir pareguliuokite ją, kad ji...
 • Page 94 EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DLS714 Tera läbimõõt 190 mm Terakorpuse paksus 1,3 mm - 2,0 mm Ava (võlli) läbimõõt (riigispetsiifiline) 20 mm või 15,88 mm Max eerunginurk Vasakule 47°, paremale 57° Max kaldenurk Vasakule 45°, paremale 5° Koormuseta kiirus 5 700 p/min Mõõtmed (P x L x K)
 • Page 95 Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EC, 13. Hoidke põrand lahtisest materjalist puhas, nt on saadaval ettevõttes: laastudest ja maha lõigatud tükkidest. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 14. Kasutage ainult selliseid saeteri, millele mär- 16.1.2015 gitud maksimaalne kiirus on võrdne tööriistale märgitud koormuseta kiirusega või sellest...
 • Page 96 42. Olge soonte lõikamisel ettevaatlik. 19. Vajaduse korral kinnitage tööriist tööpingi külge. 20. Toestage pikki töödeldavaid detaile sobivate 43. Töö käigus tekkinud tolm võib sisaldada kemi- lisatugedega. kaale, mida tekitavad vähki, sünnidefekte või muid soo jätkamisega seotud kahjustusi. Mõni 21. Ärge kunagi lõigake nii väikest töödeldavat näide selliste kemikaalide kohta on: detaili, mida ei saa rakisega kindlalt kinni hoida.
 • Page 97 ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu- dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii. OSADE KIRJELDUS ► Joon.1 Lahtilukustusnupp Lüliti päästik...
 • Page 98 Akukasseti paigaldamine või Aku jääkmahutavuse näit eemaldamine ► Joon.6: 1. Akunäidik 2. Kontrollimise nupp Aku järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vaju- ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne tage kontrollimise nuppu. Kummalgi akul on oma akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja. akuindikaator. ETTEVAATUST: Akukasseti paigaldamisel Akunäidiku olek Aku jääkma- või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti...
 • Page 99 Ärge eemaldage terakaitset kinni Kinnitustihvti vabastami- hoidvat vedru. Kui kaitse on UV-kiirguse või vana- sel hoidke alati käepidemest. Muidu paiskuvad nemise tõttu kahjustunud, võtke ühendust Makita käepideme vedrud välja ja võivad põhjustada teeninduskeskusega, et uus hankida. KAITSE kehavigastuse. KÕRVALEPÖÖRAMINE VÕI EEMALDAMINE ON Kinnitustihvti vabastamiseks vajutage jätkuvalt kergelt...
 • Page 100 10. Pärast otsamislaudade reguleerimist vabastage Eerunginurga reguleerimine kinnitustihvt ja tõstke käepidet. Seejärel kinnitage kõik kruvid tugevasti. ► Joon.22: 1. Eerungiplaat 2. Osuti 3. Eerungiskaala 4. Lukustushoob 5. Käepide TÄHELEPANU: Pärast faasinurga seadistamist veenduge, et otsamislauad oleksid korralikult Keerake käepide vastupäeva lahti. seadistatud.
 • Page 101 Kasutage tera paigalda- masina soovimatu sisselülitumise, millega kaasnevad miseks ja eemaldamiseks ainult kaasas olevat tõsised vigastused. ENNE edasist kasutamist viige Makita kuuskantvõtit. Muidu võib kuuskantpe- masin parandamiseks Makita teeninduskeskusesse. sapoldi kinnitus jääda liiga tugevaks või ebapiisavaks. See võib tekitada vigastusi.
 • Page 102 Viige terakaitse ja keskmine kate tagasi algasen- Kinnitusdetaili paigaldamiseks joondage selle ülemine disse. Seejärel keerake keskmise katte kuuskantpe- ots tolmukotil oleva kolmnurgaga. sapolti keskmise katte fikseerimiseks päripäeva. Kui tolmukott on umbes poolenisti täis, eemaldage see tööriista küljest ja tõmmake fiksaator välja. Tühjendage Vabastage käepide ülestõstetud asendist, tõmma- tolmukott, koputades seda kergelt, et eemaldada külge- tes kinnitustihvti välja.
 • Page 103 Horisontaalne kinnitusrakis TÖÖRIISTA KASUTAMINE Valikuline tarvik HOIATUS: Veenduge, et tera ei puutuks enne HOIATUS: Võtke töödeldav detail haardesse tööriista sisselülitamist vastu töödeldavat detaili ainult siis, kui indikaator on kõige ülemises asen- jne. Masina sisselülitamine juhul, kui saeketas on dis. Muidu võib töödeldav detail ebapiisavalt kinni- töödeldava esemega kokkupuutes, võib põhjustada tuda.
 • Page 104 Liuglõike (presslõike) tegemine Fassettlõikamine (laiade detailide lõikamine) HOIATUS: Kui olete saeketta faasisaagimi- seks valmis seadnud, veenduge enne masina HOIATUS: Liugsaagimisel tõmmake kelk kasutamist selles, et kelgu ja saeketta liikumistee- esmalt lõpuni enda poole ja vajutage käepide kond oleks kogu kavandatava saagimise ulatuses täielikult alla, seejärel lükake kelku juhttõkise vaba.
 • Page 105 Kaare- ja nõgusprofiili freesimine 52/38° kaareprofiili lõikamine asendis (a) ülaltoodud joonisel: Kaare- ja nõgusprofiile saab freesida liuglõike eerungis- • Kallutage ja kinnitage fassettnurga seadistuseks aega, kui profiilid on asetatud eerungialusele lapiti. 33,9° VASAKULE. Kaare vigurprofiili lõikamiseks on kaks ja nõgusprofiili •...
 • Page 106 Seadke saeketta faasinurgaks 0° ja pöörake Võrdsete pikkuste lõikamine eerungialus parempoolsesse eerunginurga asendisse. Kinnitage liuglatid nii, et alumine liuglatt lukustuks Kui on vaja lõigata mitu ühesuguse pikkusega tükki asendis, kus kelk on lõpuni operaatori suunas tõmma- vahemikus 220 mm kuni 385 mm, saab töö lihtsustami- tud ja ülemised latid lukustuksid asendis, kus kelk on seks kasutada paigaldusplaati (lisatarvik).
 • Page 107 Lisatarviku väärkasutamine reguleerimispolt 4. Latt 5. Vabastusnupp võib lõppeda tõsise vigastusega. Lükake kelku juhtpiirde suunas ja keerake kaks Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- pitskruvi kelgu kinnitamiseks kinni. kusest lisateavet nende tarvikute kohta. Langetage käepide madalaimasse asendisse ja •...
 • Page 108 РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLS714 Диаметр диска 190 мм Толщина ножа 1,3 мм - 2,0 мм Диаметр отверстия (шпинделя), в зависимости от страны 20 мм или 15,88 мм Макс. угол резки влево 47°, вправо 57° Макс. угол скоса...
 • Page 109 Данный инструмент предназначен для точного рас- Ясуси Фукайа (Yasushi Fukaya) пиливания деревянных деталей под прямым углом и Директор под другими углами. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Используйте пилу только для резки древесины, алюминия или подобных материалов. Общие рекомендации по Шум...
 • Page 110 12. Не эксплуатируйте пилу без установленных 29. Убедитесь в прочном креплении поворот- ограждений. Перед каждым использова- ного основания и в его неподвижности во нием проверяйте ограждение полотна. Не время выполнения работ. эксплуатируйте пилу, если ограждение 30. В целях вашей безопасности, перед нача- полотна...
 • Page 111 ного блока. взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- дению имущества. Это также автоматически анну- Не разбирайте аккумуляторный блок. лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное Если время работы аккумуляторного блока устройство Makita. значительно сократилось, немедленно пре- кратите работу. В противном случае, может...
 • Page 112 ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ► Рис.1 Кнопка разблокировки Триггерный Корпус для диска Регулировочный винт переключатель (для нижнего предель- ного положения) Регулировочный болт Стопорный рычаг Пылесборный мешок Шкала угла скоса (для максимальной режущей способности) Ограждение диска Вертикальные тиски Направляющая Держатель линейка Рычаг блокировки Рукоятка...
 • Page 113 Индикация оставшегося заряда ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент не будет работать с одним аккумуляторным блоком. аккумулятора Система защиты инструмента/ Только для блоков аккумулятора с аккумулятора индикатором ► Рис.7: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки На инструменте предусмотрена система защиты Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке инструмента/аккумулятора.
 • Page 114 ограждения со временем или под воздействием жину, соединенную с ограждением. Открытый ультрафиолетовых лучей свяжитесь с сервисным диск, в случае поломки ограждения, может стать центром компании Makita, чтобы получить новое причиной тяжелых травм во время работы. ограждение. НЕ ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ОСТОРОЖНО: ОГРАЖДЕНИЕ.
 • Page 115 Обеспечение максимальной Регулировка угла резки режущей способности ► Рис.22: 1. Поворотное основание 2. Указатель 3. Шкала угла резки 4. Рычаг блокировки Данный инструмент отрегулирован на заводе таким 5. Рукоятка образом, чтобы обеспечить максимальную режущую Ослабьте рукоятку, повернув ее против часовой способность...
 • Page 116 разблокировки. Это может привести к поломке Для установки или снятия переключателя. диска пользуйтесь только шестигранным клю- чом Makita. В противном случае, затяжка болта с Для инструментов с ограждением диска необхо- внутренним шестигранником может быть слишком димо разблокировать рычаг сильной или слабой. Это может привести к травме.
 • Page 117 Нажмите на кнопку фиксации вала, чтобы ОСТОРОЖНО: Перед установкой диска заблокировать шпиндель, и при помощи шести- на шпиндель всегда проверяйте, что между гранного ключа ослабьте болт с внутренним шести- внутренним и внешним фланцами установлено гранником, повернув его по часовой стрелке. Затем кольцо...
 • Page 118 Крепление обрабатываемой Горизонтальный зажим детали Дополнительные принадлежности ОСТОРОЖНО: ОСТОРОЖНО: Беритесь за обрабатывае- Очень важно правильно мую деталь только в том случае, когда инди- закреплять деталь в тисках. Невыполнение катор находится в самом верхнем положении. этого требования может привести к тяжелым трав- Несоблюдение...
 • Page 119 Включите инструмент - при этом режущий ЭКСПЛУАТАЦИЯ диск не должен соприкасаться с обрабатываемой деталью - и перед тем, как опустить диск, дождитесь пока он не наберет максимальные обороты. ОСТОРОЖНО: Перед включением выклю- Затем плавно опустите ручку в крайнее ниж- чателя убедитесь, что диск не касается детали. нее...
 • Page 120 Резка со скосом Угол резки Угол скоса Влево и вправо 45° Влево 0 - 45° ОСТОРОЖНО: После настройки диска для Вправо 50° Влево 0 - 40° снятия фаски, прежде чем приступать к работе, Вправо 55° Влево 0 - 30° убедитесь, что каретка и диск смогут свободно Вправо...
 • Page 121 Таблица (A) При креплении алюминиевого профиля используйте распорные блоки или детали металлолома, как – Поло- Угол скоса Угол резки показано на рисунке, чтобы предотвратить дефор- жение мацию алюминия. При резке алюминиевого про- Тип Тип 45° Тип Тип 45° пояска 52/38° 52/38°...
 • Page 122 Резка одинаковой длины Переноска инструмента Для повышения эффективности при одновремен- ОСТОРОЖНО: Стопорный штифт пред- ном распиливании нескольких деталей одинаковой назначен только для переноски и хранения длины от 220 мм до 385 мм используйте установоч- инструмента, а не для выполнения каких ную...
 • Page 123 ОСТОРОЖНО: Поверните регулировочный болт угла скоса в Используйте принадлеж- 0° (нижний болт) на правой стороне кронштейна на ности или приспособления Makita только по два или три оборота против часовой стрелки, чтобы назначению. Неправильное использование при- наклонить диск вправо. надлежности или приспособления может привести...
 • Page 124 ство Makita ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отли- чаться в зависимости от страны. Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan...