Download Table of Contents Print this page

Σέρβις; Εισαγωγέας - Silvercrest SHMSB 300 A2 Operating Instructions Manual

Hand mixer set

Advertisement

Table of Contents
Εύρος εγγύησης
Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές
οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν
από την αποστολή.
Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού
ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται
σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται σε
φυσιολογική φθορά και έτσι μπορεί να θεωρούνται
εξαρτήματα φθοράς ή για ζημιές σε εύθραυστα
εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές, ταψιά ή
εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από γυαλί.
Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί
ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή
συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος
πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες
υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης
και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους
υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να
αποφεύγονται.
Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι
για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής με-
ταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας
και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από
το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση
παύει να ισχύει.
SHMSB 300 A2
Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης
Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του
ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:
Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη
αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. ΙΑΝ
12345) ως απόδειξη για την αγορά.
Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος στην
πινακίδα τύπου, χαραγμένο, στην πρώτη σελίδα
των οδηγιών σας (κάτω αριστερά) ή σε αυτοκόλ-
λητο στην πίσω ή κάτω πλευρά.
Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες
ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο
αναφερόμενο τμήμα σέρβις τηλεφωνικά ή με
E-Mail.
Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε
να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύ-
θυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη
αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας
που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.
Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com
μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και
πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων
και λογισμικό.
Σέρβις
Σέρβις Ελλάδα
Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.gr
CY
Σέρβις Κύπρος
Tel.: 8009 4409
E-Mail: kompernass@lidl.com.cy
IAN 285433
Εισαγωγέας
Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις.
Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη
υπηρεσία σέρβις.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
www.kompernass.com
GR │ CY
 19

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

285433

Table of Contents