Download Table of Contents Print this page

Υποδείξεις Ασφαλείας - Silvercrest SHMSB 300 A2 Operating Instructions Manual

Hand mixer set

Advertisement

Table of Contents
Υποδείξεις ασφαλείας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!
Το καλώδιο δεν επιτρέπεται ποτέ να έρχεται σε επαφή με καυτά
μέρη της συσκευής ή με άλλες πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το
καλώδιο να εφάπτεται σε άκρες ή γωνίες.
Μη διπλώνετε ή μαγκώνετε το καλώδιο.
Τα βύσματα ή τα καλώδια που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να
αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσω-
πικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται
κίνδυνοι.
Πάντα τραβάτε από το ίδιο το βύσμα και όχι από το καλώδιο όταν
θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο. Σε αντίθετη
περίπτωση το καλώδιο μπορεί να υποστεί βλάβη!
Μη βυθίζετε το τμήμα χειρός σε νερό ή σε άλλα υγρά! Υπάρχει
κίνδυνος για τη ζωή εξαιτίας βραχυκυκλώματος, όταν κατά τη
λειτουργία υπόλοιπα υγρών καταλήγουν σε ρευματοφόρα μέρη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!
Μπορεί να γίνεται χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μει-
ωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη
εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί
αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανο-
ήσει τους επακόλουθους κινδύνους.
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται
μακριά από τα παιδιά.
SHMSB 300 A2
GR │ CY
 13

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

285433

Table of Contents