Spustenie Procesu Nabíjania; Prepnutie Zobrazenia; Ukončenie Procesu Nabíjania A Odpojenie Nabíjačky; Nabíjací Prúd - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
60
www.aeg-automotive.com
4. Pre začiatkom nabíjania sa uistite, či nabíjacie
napätie (6 V alebo 12 V) nastavené na nabíjačke
zodpovedá pripojenej batérii. Príliš vysoko nysta-
vené nabíjacie napätie môže viesť k poškodeniu/
zničeniu zapojenej batérie.
5. Počas procesu nabíjania môžete opakovaným
stláčaním tlačidla MODE (10) zvoliť nabíjacie
napätie, stav nabitia v % a nabíjací prúd (pozri
„nabíjací prúd").
Spustenie procesu nabíjania
Keď je prístroj správne pripojený, nabíjanie sa spustí
automaticky.
nabíjací proces sa začne. LED-kontrolka „Charge"
(8) svieti.
nabíjanie prebieha celkom automaticky.
Batéria je plne nabitá vtedy, keď zasvieti LED-kont-
rolka „Full" (9) a zhasne LED-kontrolka „Charge" (8).
Upozornenie:
Keď je batéria úplne nabitá, prepne sa nabíjačka na
udržiavacie nabíjanie, aby udržala stav nabitosti a
chránila batériu pred prebitím.

Prepnutie zobrazenia

Počas procesu nabíjania môžete opakovaným
stláčaním tlačidla „V / A / %" (3) zobraziť nasledu-
júce parametre
V = nabíjacie napätie
A = nabíjací prúd
% = stav nabitosti batérie
Ukončenie procesu nabíjania a odpojenie
nabíjačky
1. najskôr vytiahnite zástrčku z 230 V elektrickej
zásuvky.
2. Čierny (-) pólový pripojovací kábel so svorkou
(5) odpojte od záporného pólu batérie.
3. Červený (+) pólový pripojovací kábel so svorkou
(6) odpojte z kladného pólu batérie.
nABíJACí PRÚD
6 V: pomalé nabíjanie
Model
Nabíjacie napätie (V)
WM 6
6 V
WM 10
6 V
12 V: pomalé nabíjanie
Model
Nabíjacie napätie (V)
WM 6
12 V
WM 10
12 V
12 V: rýchle nabíjanie
Model
Nabíjacie napätie (V)
WM 6
12 V
WM 10
12 V
BEzPEČnOStné
FUNKCIE
nabíjačka je vybavená nasledovnými ochranný-
mi zabezpečeniami zabraňujúcimi poškodenie
nabíjačky a batérie alebo vozidla:
Skrat (poškodená batéria),
nesprávne pripojenie (opačná polarita)
Iskrenie
prehrievanie
nadmerný prúd alebo
nadmerné nabitie
Nabíjací prúd (A)
2 A
2 A
Nabíjací prúd (A)
2 A
2 A
Nabíjací prúd (A)
6 A
10 A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents