Prehľad Produktu - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
58
www.aeg-automotive.com
PREhľAD PRODUKtU
12
11
10
Č.
Označenia
1
Displej
2
LED-kontrolka V / A / %
3
tlačidlo „V / A / %"
4
Sieťový kábel so zástrčkou
Pólový pripojovací kábel (-)
5
so svorkou (čierna)
Pólový pripojovací kábel (+)
6
so svorkou (červená)
7
LED-kontrolka Error
8
LED-kontrolka Charge
9
LED-kontrolka Full
10
tlačidlo MODE
11
LED
12
Rukoväť
1
6 V
2 A
V
12 V
2 A
A
12 V
10 A
%
Mode
V/A/%
10 A
9 8 7
6
5
5
Funkcia
pre zobrazenie parametrov.
zobrazenie zvoleného nabíjacieho parametra (len v nabíjacom režime).
Prepínateľné tlačidlom (3).
pre prepínanie parametrov na displeji (len v nabíjacom režime).
ako zdroj napätia.
Pre pripojenie nabíjačky na batériu (- pól)
Pre pripojenie nabíjačky na batériu (+ pól)
svieti pri nesprávnom pripojení.
svieti počas procesu nabíjania.
svieti, keď je batéria plne nabitá.
pre výber nabíjacieho prúdu a nabíjacieho napätia. zobrazenie
príslušnou LED kontrolkou (pozri poz. 11).
Zobrazenie zvoleného nabíjacieho napätia.
Prepnutie možné tlačidlom (10).
pre uchopenie nabíjačky.
2
3
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents