Popis Výrobku - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
48
www.aeg-automotive.com
POPIS VýROBKU
12
11
10
Č.
Název
1
Displej
2
LED V / A / %
3
tlačítko „V / A / %"
4
Přívodní kabel se zástrčkou
Připojovací kabel (-)
5
se svorkou (černý)
Připojovací kabel (+)
6
se svorkou (červený)
7
LED Error
8
LED Charge
9
LED Full
10
tlačítko MODE
11
LED
12
Rukojeť
1
6 V
2 A
V
12 V
2 A
A
12 V
10 A
%
Mode
V/A/%
10 A
9 8 7
6
5
5
Funkce
pro zobrazení parametrů.
zobrazení zvoleného nabíjecího parametru (jen v režimu nabíjení).
Přepínání je možné tlačítkem (3).
pro volbu zobrazení parametrů na displeji (jen v režimu nabíjení).
pro připojení na proud.
Pro připojení nabíječky na baterii (- pól)
Pro připojení nabíječky na baterii (+ pól)
svítí při nesprávném připojení.
svítí během nabíjení.
svítí, jestliže je baterie úplně nabitá.
pro volbu nabíjecího proudu a nabíjecího napětí. zobrazení odpovídající
LED (viz poz. 11).
Ukazatel zvoleného nabíjecího napětí.
Přepínání je možné tlačítkem (10).
na nošení nabíječky.
2
3
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents