Přepnutí Ukazatele; Ukončení Nabíjení A Odpojení Nabíječky; Nabíjecí Proud; 6 V: Pomalé Nabíjení - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
50
www.aeg-automotive.com
Upozornění:
Po úplném nabití baterie se nabíječka přepne do
režimu udržování stavu nabití a současně chrání
baterii před přebitím.
Přepnutí ukazatele
Během nabíjení si můžete opakovaným stisknutím
tlačítka „V / A / %" (3) nechat ukázat následující
parametry:
V = nabíjecí napětí
A = nabíjecí proud
% = stav nabití baterie
Ukončení nabíjení a odpojení nabíječky
1. Vytáhněte nejdříve síťovou zástrčku ze zásuvky s
napětím 230 V.
2. Odpojte černý kabel (-) se svorkou (5) od zápor-
ného pólu baterie.
3. Odpojte červený kabel (+) se svorkou (6) od
kladného pólu baterie.
nABíJECí PROUD
6 V: pomalé nabíjení
Model
Nabíjecí napětí (V) Nabíjecí proud (A)
WM 6
6 V
WM 10
6 V
12 V: pomalé nabíjení
Model
Nabíjecí napětí (V) Nabíjecí proud (A)
WM 6
12 V
WM 10
12 V
12 V: rychlé nabíjení
Model
Nabíjecí napětí (V) Nabíjecí proud (A)
WM 6
12 V
WM 10
12 V
BEzPEČnOStní
FUNKCE
nabíječka je vybavena následujícími, ochrannými
funkcemi, aby se zabránilo jejímu poškození nebo
poškození baterie a vozidla:
Zkrat (vadná baterie),
nesprávné připojení (připojení s opačnou pola-
ritou),
Jiskření
přehřátí
nadproud
přebití
2 A
2 A
2 A
2 A
6 A
10 A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents