Download Print this page

Instrukcja Obsługi - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

PRZEGLĄD PRODUKTU
(Fig. 1)
1.
Akumulator
2.
Ładowarka
3.
Wtyczka zasilania
4.
Dioda LED ładowania
5.
Dioda LED błędu na ładowarce
6.
Dioda LED błędu na akumulatorze
7.
Dioda LED stanu ładowania
8.
Przycisk wskaźnika akumulatora
SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA
PRODUKCIE
Należy zachować ostrożność i prawidłowo korzystać z
produktu. Produkt może spowodować poważne
obrażenia ciała lub śmierć operatora lub innych osób.
Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie i ze
zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
obsługi.
Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Komisji
Europejskiej.
1243 - 002 - 27.09.2019
Należy poddać produkt recyklingowi we właściwym
punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Tego produktu ani opakowania nie można traktować jako
odpady domowe.
Nie zanurzać akumulatora w wodzie.
yyyywwxxxx
Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej.
yyyy oznacza rok produkcji, a ww tydzień produkcji.
Uwaga:
Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na
produkcie dotyczą wymogów związanych z certyfikatami w niektórych
obszarach komercyjnych.
95

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x