Download Print this page

Bruksanvisning - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

PRODUKTÖVERSIKT
(Fig. 1)
1.
Batteri
2.
Batteriladdare
3.
Nätkontakt
4.
Laddningslampa
5.
Varningslampa på laddare
6.
Varningslampa på batteri
7.
Indikatorlampa för laddningsstatus
8.
Knappen Batterinivåindikator
SYMBOLER PÅ PRODUKTEN
Var försiktig och använd produkten på rätt sätt. Den här
produkten kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för
användaren och andra.
Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du
förstår instruktionerna innan användning.
Produkten överensstämmer med gällande EG-direktiv.
1243 - 002 - 27.09.2019
Lämna in produkten för återvinning på en plats för
kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.
Produkten och dess förpackning är inte hushållsavfall.
Sänk inte ner batteriet i vatten.
yyyywwxxxx
Typskylten visar serienumret. yyyy är produktionsåret,
ww är produktionsveckan.
Notera:
Övriga symboler/dekaler på produkten avser specifika krav för
certifieringar på vissa kommersiella marknader.
125

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x