Download Print this page

Посібник Користувача - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

ОГЛЯД ВИРОБУ
(Fig. 1)
1.
Акумулятор
2.
Зарядний пристрій
3.
Штепсельна вилка
4.
Індикатор заряджання
5.
Світлодіодний індикатор помилки на зарядному пристрої
6.
Світлодіодний індикатор помилки на акумуляторі
7.
Індикатор стану заряджання
8.
Кнопка індикатора стану акумулятора
СИМВОЛИ НА ВИРОБІ
Будьте обережні й використовуйте виріб правильно.
Цей виріб може призвести до отримання серйозних
травм або смерті оператора чи сторонніх осіб.
Перед користуванням виробом уважно прочитайте
посібник користувача й переконайтеся, що ви
зрозуміли всі вказівки.
Виріб відповідає належним вимогам директив ЄС.
1243 - 002 - 27.09.2019
Утилізацію виробу необхідно проводити на
відповідному підприємстві з переробки відходів
електричного й електронного обладнання.
Цей виріб і його пакування не можна утилізувати
разом із побутовими відходами.
Не занурюйте акумулятор у воду.
yyyywwxxxx
Серійний номер вказаний на табличці з паспортними
даними. yyyy означає рік виробництва, а ww – ти-
ждень виробництва.
Зверніть увагу:
Інші позначення/бирки на виробі стосуються
сертифікаційних вимог для певних торгових зон.
133

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x