Kullanım Kılavuzu - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ
(Fig. 1)
1.
Akü
2.
Akü şarj cihazı
3.
Elektrik fişi
4.
Şarj LED'i
5.
Şarj cihazına yönelik hata LED'i
6.
Aküye yönelik hata LED'i
7.
Şarj durumu için LED göstergesi
8.
Akü gösterge düğmesi
ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER
Dikkatli olun ve ürünü doğru kullanın. Bu ürün, operatör
ya da başkaları açısından ciddi yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.
Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve kullanımdan
önce talimatları anladığınızdan emin olun.
Ürün, geçerli AT direktiflerine uygundur.
1243 - 002 - 27.09.2019
Ürünü elektrikli ve elektronik ekipmanlara özel uygun bir
atık tesisinde geri dönüştürün.
Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir.
Akü suya batırılmamalıdır.
yyyyhhxxxx
Nominal değerler plakası, seri numarasını gösterir. yyyy
üretim yılı, hh ise üretim haftasıdır.
Not:
Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, bazı ticari alanların
sertifikalandırma gereklilikleri ile ilgilidir.
GÜVENLİK TANIMLARI
Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve notlar kullanılmıştır.
129

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x

Table of Contents