Download Print this page

Navodila Za Uporabo - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

PREGLED IZDELKA
(Fig. 1)
1.
Baterija
2.
Polnilnik baterije
3.
Napajalni vtič
4.
Indikator LED za polnjenje
5.
Indikator LED za napako na polnilniku
6.
Indikator LED za napako na bateriji
7.
Indikator LED za stanje napolnjenosti
8.
Indikatorski gumb stanja baterije
SIMBOLI NA IZDELKU
Bodite previdni in uporabljajte izdelek pravilno. Ta izdelek
lahko povzroči hude poškodbe oziroma smrt upravljavca
ali drugih.
Pred začetkom uporabe izdelka natančno preberite
navodila za uporabo in se prepričajte, da ste jih razumeli.
Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.
120
Izdelek reciklirajte v primernem zbirnem centru za
električno in elektronsko opremo.
Izdelek ali embalaža izdelka ne spadata med
gospodinjske odpadke.
Baterije ne potapljajte v vodo.
yyyywwxxxx
Na tipski ploščici je navedena serijska številka. yyyy po-
meni leto proizvodnje, ww pa označuje teden proizvod-
nje.
Opomba:
Ostali znaki in oznake na izdelku se nanašajo na zahteve
za certifikacijo, ki veljajo za druga komercialna območja.
1243 - 002 - 27.09.2019

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x