Download Print this page

Instrucţiuni De Utilizare - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

PREZENTAREA PRODUSULUI
(Fig. 1)
1.
Baterie
2.
Încărcător baterie
3.
Fișă de alimentare
4.
LED de încărcare
5.
LED de eroare pe încărcător
6.
LED de eroare pe baterie
7.
Indicator cu LED pentru starea de încărcare
8.
Buton indicator de baterie
SIMBOLURILE DE PE PRODUS
Acționați cu grijă și utilizați corect produsul. Acest produs
poate cauza vătămări corporale grave sau decesul
operatorului sau al altor persoane.
Citiți cu atenție manualul operatorului și asigurați-vă că
înțelegeți instrucțiunile înainte de utilizare.
Produsul este în conformitate cu directivele CE
aplicabile.
1243 - 002 - 27.09.2019
Reciclați produsul la o locație de eliminare aprobată
pentru echipamente electrice și electronice.
Produsul și ambalajul produsului nu pot fi tratate ca
deșeuri menajere.
Nu introduceți bateria în apă.
aaaassxxxx
Plăcuța de identificare indică seria. yyyy este anul de
producție, ww este săptămâna de producție.
Nota:
Alte simboluri/autocolante de pe produs se referă la cerințele de
certificare pentru unele zone comerciale.
105

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x