Gebruiksaanwijzing - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

PRODUCTOVERZICHT
(Fig. 1)
1.
Accu
2.
Acculader
3.
Voedingsstekker
4.
Oplaadled
5.
Foutled op lader
6.
Foutled op accu
7.
Led-indicator voor de laadstatus
8.
Accu-indicatieknop
SYMBOLEN OP HET PRODUCT
Wees voorzichtig en gebruik het product op de juiste
manier. Dit product kan ernstig of fataal letsel toebrengen
aan de gebruiker of anderen.
Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en zorg
dat u de instructies hebt begrepen voordat u het product
gebruikt.
Het product voldoet aan de geldende EG-richtlijnen.
86
Lever het product in bij een geschikte
verwijderingslocatie voor elektrische en elektronische
apparatuur.
Het product of de verpakking ervan is geen huishoudelijk
afval.
Dompel de accu niet onder in water.
yyyywwxxxx
Het productplaatje toont het serienummer. jjjj is het pro-
ductiejaar, ww is de productieweek.
Let op:
Andere symbolen/stickers op het product hebben betrekking
op certificeringseisen voor een aantal commerciële markten.
1243 - 002 - 27.09.2019

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x

Table of Contents