Download Print this page

Ms Cs - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

POPIS VÝROBKU
(Fig. 1)
1.
Baterie
2.
Nabíječka baterií
3.
Napájecí zástrčka
4.
Kontrolka LED dobíjení
5.
Chybová kontrolka LED na nabíječce
6.
Chybová kontrolka LED na baterii
7.
LED indikátor stavu dobíjení
8.
Tlačítko ukazatele stavu baterie
SYMBOLY NA VÝROBKU
Buďte opatrní a výrobek používejte správně. Tento
výrobek může způsobit obsluze a dalším osobám vážné
zranění.
Před použitím si pozorně prostudujte tento návod
k používání a nepoužívejte výrobek, pokud návodu zcela
nerozumíte.
Výrobek odpovídá příslušným směrnicím ES.
12
Odevzdejte výrobek ve sběrném dvoře pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
Výrobek ani obal výrobku nelze zlikvidovat jako domácí
odpad.
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
yyyywwxxxx
Typový štítek s výrobním číslem. yyyy znamená rok vý-
roby, ww znamená týden výroby.
Povšimněte si:
Další symboly/štítky na produktu se týkají
certifikačních požadavků pro některé komerční oblasti.
1243 - 002 - 27.09.2019

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

  Related Content for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x