Bruksanvisning - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

PRODUKTOVERSIKT
(Fig. 1)
1.
Batteri
2.
Batterilader
3.
Støpsel
4.
Ladelampe
5.
Feilindikator på lader
6.
Feilindikator på batteri
7.
LED-lampe for ladestatus
8.
Batteriindikatorknapp
SYMBOLER PÅ PRODUKTET
Vær forsiktig, og bruk produktet riktig. Dette produktet
kan føre til alvorlig personskade eller død for operatøren
eller andre.
Les nøye gjennom bruksanvisningen, og sørg for at du
har forstått instruksjonene før bruk.
Dette produktet samsvarer med gjeldende EF-direktiver.
1243 - 002 - 27.09.2019
Lever produktet til et godkjent gjenvinningsanlegg for
elektrisk og elektronisk utstyr.
Produktet og produktemballasjen er ikke restavfall.
Ikke legg batteriet i vann.
yyyywwxxxx
Typeskiltet viser serienummeret. yyyy er produksjonså-
ret, ww er produksjonsuken.
Merk:
Øvrige symboler/klistremerker angitt på produktet gjelder
sertifiseringskrav for enkelte markeder.
91

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x

Table of Contents