Údržba A Servis - AEG DB 130 Instructions For Use Manual

Double plug socket
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
50
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistka
Model DH 200 je chráněný pojistkou (15 A) v připojovacím kabelu
(+).Tato pojistka zapůsobí při zkratu nebo při výskytu špičkových
napětí.
Výměna pojistky:
Pozor! Nepoužívejte silnější pojistku.
Hrozí nebezpečí požáru a poškození elektroniky připojených
spotřebičů.
1. Otevřete tělísko pojistky.
2. Vytáhněte vadnou pojistku.
3. Nasaďte novou pojistku se stejnou hodnotou ochrany (15 A).
4. Uzavřete tělísko pojistky.
Ošetřování
Čistěte artikl měkkým, suchým hadrem. Nepoužívejte žádné
agresivní čistící prostředky nebo ro-zpouštědla.
Neponořujte zásuvku do tekutin.
Kontrolujte zásuvku před každým použitím, jestli není poškozená.
Zásuvku skladujte na čistém a suchém místě.
Pozor! Poškozený artikl dále nepoužívejte (např. s prodřeným kabe-
lem, rozbitým tělesem, atd.).
Pro opravy, po poškození nebo při jiných problémech s artiklem se
obraťte na prodejnu nebo kvalifik-ovaný odborný personál.
Likvidace
Nevyhazujte obal a výrobek do odpadků!
Výrobek a obal je zhotoven ze znovupoužitelných látek
(plasty, kovy, papír).
Likvidujte více nepoužitelný výrobek způsobem odpovídajícím
životnímu prostředí a místním ustanovením.
Garance a servis
Všeobecné garanční podmínky se vztahují na defekty výrobku a
materiálu. Přineste zpět vadný výrobek prodejci.
Pro rychlé zpracování Vaší reklamace potřebujete kromě toho:
Kopii účtenky s datumem
Důvod reklamace (popis závady).
cZ
DE
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for AEG DB 130

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents