Popis Výrobku - AEG DB 130 Instructions For Use Manual

Double plug socket
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
46
POPIS VÝROBKU
Přehled dílů
DH 200
4
3
2
5
1
8
7
1. Zásuvka v motorovém vozidle
s napětím 12 V
2. USB přípojka
3. LED kontrolka napětí
4. Vypínač
5. Připojovací kabel s černým
okem pro záporný pól (-)
baterie
DB 130
9
2
6
1
10
6. Připojovací kabel s červeným
okem pro kladný pól (+)
baterie
7. Pojistka
8. Komfortní přípojka
9. LED kontrolka
10. Připojovací kabel se
zástrčkou pro motorová
vozidla
Způsob použití a výkonnostní charakteristika
Rozšíření zásuvky 12 V v motorovém vozidle na dvě zásuvky. Tím
je umožněný současný provoz dvou spotřebičů s potřebným
napětím 12 V.
USB zdířka (přípojka pro nabíjení např. Smartphonu
Přídavně u typu DH 200:
Trvalé zásobování proudem přímo z baterie motorového vo-
zidla (i při vypnutém zapalování). Tím je umožněné připojení
spotřebičů s vyšším příkonem. Pro přístroje s napětím 12 V a
příkonem až 200 W.
Ideální pro připojení spotřebičů s vyšším příkonem (např. topení
nebo chladícího přístroje).
Indikace napětí s kontrolou baterie
Vypínač
Komfortní přípojka
Technické údaje
DB 130
Číslo artiklu
97212
Provozní napětí
12 v
Příkon (maximální)
130 w
Proud (maximální)
5 A
USB přípojka
5 v / 1 A
Váha
108 g
Rozměry bez kabelu
9 x 6 x 4 cm
cZ
47
DH 200
97211
12 v
200 w
15 A
5 v / 2,1 A
275 g
9 x 6 x 4 cm

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for AEG DB 130

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents