Download Table of Contents Print this page

AEG DB 130 Instructions For Use Manual page 22

Double plug socket

Advertisement

Table of Contents
ÚVOD
Při používání výrobku mějte prosím na paměti tento návod.
Předejte všechny podklady i dalšímu uživateli.
Tento návod k obsluze platí pro následující artikly:
Dvojitá zásuvka DB 130 – číslo artiklu 97212
Dvojitá zásuvka DH 200 – číslo artiklu 97211
Vyobrazení se mohou nepatrně od výrobku odlišovat. Změny, které
slouží technickému pokroku, jsou vyhrazeny.
Obsah dodávky
Dvojitá zásuvka DB 130 se zástrčkou pro motorová vozidla nebo
dvojitá zásuvka DH 200 s komfortní přípojkou, návod k obsluze.
Zkontrolujte ihned po rozbalení dodávky její obsah. Kontrolujte
artikl a všechny jeho díly, jestli nejsou poškozené. Neuvádějte do
provozu vadný artikl nebo artikl s vadnými díly.
Použití k určenému účelu
Dvojité zásuvky DB 130 a DH 200 dávají k dispozici po dvou zásuv-
kách pro motorová vozidla s napětím 12 V a jednu USB přípojku.
USB přípojka slouží pro napájení a nabíjení např. mobilních
telefonů. USB zásuvku nelze použít k přenosu dat.
Dvojitá zásuvka DB 130 se připojuje na zásuvku v motorovém vozid-
le s napětím 12 V a rozšiřuje ji na dvě zásuvky.
Dvojitá zásuvka DH 200 je určená pro přímé připojení na baterii
motorového vozidla. Tím je možné připojení spotřebičů s vyšším
příkonem. Tato zásuvka je vybavená indikací stavu a kontrolou
napětí baterie. Komfortní přípojka zásuvky je použitelná pro
nabíjení (kompatibilní s následujícími nabíječkami firmy AEG: 97101,
97102).
cZ
43

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents