Download Table of Contents Print this page

AEG DB 130 Instructions For Use Manual page 29

Double plug socket

Advertisement

Table of Contents
56
POPIS VÝROBKU
Prehľad produktu
DH 200
4
3
2
5
1
8
7
1. 12 V-automobilová zásuvka
2. USB-prípojka
3. LED-ukazovateľ napätia
4. ZA-/VY-pínač
5. Pólový pripojovací kábel (-)
s čiernym kruhovým pripo-
jením
DB 130
9
2
6
1
10
6. Pólový pripojovací kábel (+)
s červeným kruhovým pripo-
jením
7. Poistky
8. Komfortné pripojenie
9. LED-kontrolné svetielko
10. Pripojovací kábel s automo-
bilovou zástrčkou
Oblasť nasadenia a výkonové vlastnosti
Rozšírenie 12 V-automobilovej zásuvky na dve prípojky. Vďaka
tomu je možná súčasná prevádzka dvoch 12 V-prístrojov.
USB-pripojovacia schránka (Nabíjacie pripojenie napr. pre smart-
phony).
Dodatočne pri type DH 200:
Trvalý prívod elektrického prúdu priamo cez automobilovú ba-
tériu (i pri vypnutom vozidle). Tým je umožnený výšší pripojovací
výkon na elektrickej dvojzásuvke. Pre 12 V-prístroje do výkonu
200 W.
Ideálne pre pripojenie prístrojov s vysokou spotrebou elektrické-
ho prúdu (napr. vyhrievacie a chladiace prístroje).
Ukazovateľ napätia s funkciou kontroly batérie
ZA-/VY-pínač
Komfortné pripojenie
Technické údaje
DB 130
Číslo výrobku
97212
Prevádzkové napätie
12 v
Výkon (max.)
130 w
Sila prúdu (max.)
5 A
USB-prípojka
5 v / 1 A
Hmotnosť
108 g
Rozmery bez kábla
9 x 6 x 4 cm
sk
57
DH 200
97211
12 v
200 w
15 A
5 v / 2,1 A
275 g
9 x 6 x 4 cm

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents