Download Table of Contents Print this page

AEG DB 130 Instructions For Use Manual page 27

Double plug socket

Advertisement

Table of Contents
ÚVOD
Pri používaní tohto výrobku rešpektujte pokyny uvedené v
tomto návode na obsluhu. Všetky podklady odovzdajte aj
iným užívateľom.
Tento návod na používanie platí pre nasledujúce prístroje:
Elektrická dvojzásuvka DB 130 - číslo výrobku 97212
Elektrická dvojzásuvka DH 200 - číslo výrobku 97211
Obrázky nemusia celkom korešpondovať s reálnym výrobkom.
Zmeny slúžiace technickému pokroku vyhradené. Dekorácia nie je
súčasťou produktu.
Obsah dodávky
Dvojzásuvka DB 130 s automobilovou zásuvkou a dvojzásuvka DH
200 s komfortným pripojením, návod na používanie.
Bezprostredne po vybalení prosím skontrolujte obsah dodávky.
Skontrolujte prístroj ako i všetky časti ohľadom možných poškodení.
Defektný prístroj alebo poškodené časti nepoužívajte.
Používanie v súlade s určením
Elektrické dvojzásuvky DB 130 a DH 200 poskytujú k dispozícii po
dve 12 V-automobilové zásuvky a USB-prípojku. USB-prípojka slúži
ako zdroj prúdu a/alebo pre dobíjanie napr. mobilných telefónov.
USB-prípojka neslúži na prenos dát.
Dvojzásuvka DB 130 je pripojená na 12-V-automobilovú zásuvku a
rozširuje ju o dve prípojky.
Dvojzásuvka DH 200 je pripojená priamo na automobilovú batériu.
Tým je umožnený vyšší pripojovací výkon na dvojzásuvke. Tento
prístroj má dodatočne zabudovaný ukazovateľ napätia s funkciou
kontroly batérie. Komfortné pripojenie prístroja je použiteľné i
ako prípojka pre nabíjačku (kompatibilné s nasledujúcimi AEG
nabíjačkami: 97101, 97102).
sk
53

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents