Download  Print this page

Instrukcja Obsługi I Montażu; Nastawy Temperatury; Montaż; Montaż Ścienny - AEG EWH 10 mini Operating And Installation Instructions

Unvented small storage water heaters 10 litres to 15 litres
Hide thumbs

Advertisement

Dla użytkownika i instalatora
1.
Instrukcja obsługi i montażu
Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać i przekazać następcy przy zmianie właściciela.
Przy pracach konserwacyjnych i ewentualnych naprawach przekazać instalatorowi wglądu.
1.1

Nastawy temperatury

min.
Zabezpieczenie przeciwmrozowe
E
Nastawa energooszczędna (ok. 60 °C)
max.
Zakres temperatury (ok. 80 °C)
2.
Montaż
2.1
Montaż ścienny
Zasobniki należy montować w pomieszczeniu chronionym od mrozu w pobliżu miejsca poboru.
EWH mini/mini N jest przewidziany wyłącznie do montażu nad umywalką,
EWH mini U/mini U N wyłącznie do montażu pod umywalką.
Materiał mocujący do montażu urządzenia należy dobrać stosownie do wytrzymałości ściany. Należy
uwzględnić ciężar zbiorników łącznie z wodą (patrz tabela 1).
Położenie śrub koniecznych do montażu jest widoczne na ilustracji 1.
2.2
Przyłącze wody 2
Instalacja wodna powinna zostać wykonana przez autoryzowanego Instalatora / Serwisanta przy
uwzględnieniu instrukcji montażu oraz obowiązujących norm i przepisów.
Przyłączenie wody następuje w sposób ciśnieniowy, dla zasilania kilku punktów poboru lub w
sposób bezciśnieniowy, dla zasilania jednego punktu poboru.
Zasobniki wiszące nadają się do przyłączenia do instalacji rur z tworzywa sztucznego.
Wskazówka do przyłączenia do instalacji z tworzywa sztucznego: W przypadku awarii mogą
wystąpić temperatury do 95 °C (maks. 0,6 MPa). Stosowane rury z tworzywa sztucznego muszą być
przystosowane do tych warunków.
Jeżeli ciśnienie wody jest większe niż 5 bar, wtedy musi być zamontowany membranowy
zawór bezpieczeństwa z reduktorem ciśnienia.
Przed przyłączeniem zbiornika do wodociągu należy starannie przepłukać instalację wodną, aby
ciała obce nie dostały się do zbiornika lub do zespołu zabezpieczającego.
Zalecane jest, aby instalować zbiornik według ilustracji 2.
Przy przyłączeniu w sposób ciśnieniowy przed zbiornikiem zainstalować membranowy zawór
bezpieczeństwa, posiadający znak CE.
Należy uwzględnić wskazówki bezpieczeństwa instrukcji montażu zaworu bezpieczeństwa.
Zawór bezpieczeństwa należy sprawdzić pod względem prawidłowości działania.
Zawór bezpieczeństwa chroni zbiornik przy instalacji ciśnieniowej przed niedopuszczalnie dużym
wzrostem ciśnienia. Zasobniki wiszące typoszeregu EWH mini i mini U wyposażone są w zawór
bezpieczeństwa bez zaworu zwrotnego. Zasobniki wiszące typoszeregu EWH mini N i mini U N
wyposażone są w zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym. Zawór bezpieczeństwa należy
uruchamiać w regularnych odstępach czasowych, aby zapobiegać zakleszczeniu przez osady
kamienia wapiennego.
Odpływ wody z zaworu bezpieczeństwa (dla typoszeregów EWH mini N i EWH mini U N) zawsze musi
pozostać otwarty do atmosfery.
Odpływ wody należy doprowadzić do rury odpływowej ze stałym spadkiem zapewniającym
nieograniczony odpływ wody.
Napełnianie: Po przyłączeniu zasobnika otworzyć zawór odcinający.
Następnie otworzyć armaturę ciepłej wody. Jeżeli wypływająca z niego woda nie zawiera
pęcherzyków powietrza, zbiornik jest prawidłowo napełniony. Sprawdziś instalację pod kątem
szczelności.
W żadnym wypadku nie wolno przyłączyć zasobnika do sieci elektrycznej bez sprawdzenia,
czy jest całkowicie napełniony wodą i odpowietrzony.!
20
min.
E
max.

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH 10 mini

  Related Content for AEG EWH 10 mini

This manual is also suitable for:

Ewh 10 mini nEwh 10 mini uEwh 10 mini u nEwh 15 miniEwh 15 mini nEwh 15 mini u ... Show all