Download Print this page

Philips SBCRU631/00 User Manual Page 45

Philips universal remote control sbcru631.
Hide thumbs

Advertisement

XP SBC RU 631/00 2002
Du har gjort ett gott val när du köpte den här
universalfjärrkontrollen från Philips! Den ersätter upp till fyra
enskilda fjärrkontroller och kan styra de mest använda
funktionerna på TV-apparater, videobandspelare,
satellitmottagare, eller kabeldekodrar av nästan alla märken.
Att sätta i batterierna
SBC RU631 kräver två 1,5 V-batterier, typ R03, UM4 eller AAA.
Sätt i dem så här:
• Kom ihåg att byta batterierna minst en gång om året.
• Lämna inte fjärrkontrollen utan batterier under mer än en
• Bakgrundsbelysningen är tänd så länge fjärrkontrollen
KNAPPAR & FUNKTIONER
På/av: slår av eller på TV/video/SAT.
Lägesväljare: för att välja läge TV, VCR (video),eller satellite.
VCR
TV
SAT
Ljud av: för att slå av respektive på TV-ljudet.
PROG
+
Kanal upp/ned: för att välja nästa/föregående kanal.
PROG
VOL
VOL
Volym upp/ned: för att kontrollera TV-volymen.
+
-
Sifferknappar: för direktval av kanaler och andra funktioner.
1
9
för att välja mellan kanalval/visning med en eller två siffror.
för att växla till den senast valda kanalen.
P P
15-10-2001 12:36
Bruksanvisning
T i p s
timme. Om du gör det måste du ställa in SBC RU631 igen.
flyttas. Detta använder mer ström än normalt, vilket gör
att du kan behöva byta batterier oftare.Du kan enkelt
stänga av bakgrundsbelysningen för att spara ström. Följ
anvisningarna i avsnittet om bakgrundsbelysningen.
Pagina 45
45

Advertisement

   Related Manuals for Philips SBCRU631/00

This manual also for:

Sbcru631

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: