Download Print this page

Philips SBCRU631/00 User Manual Page 47

Philips universal remote control sbcru631.
Hide thumbs

Advertisement

XP SBC RU 631/00 2002
INSTÄLLNING FÖR ANVÄNDNING
T i p s
Läs igenom hela förfarandet noga innan du börjar!
Din utrustning är av märke Philips:
VCR
1
TV
SAT
2
– Den gröna indikatorlampan under (TV, VCR eller SAT) tänds
K o n t r o l l
Tryck på några knappar för att se att enheten reagerar korrekt.
Utrustningen är av annat märke, eller enheten
är av märket Philips, men alla knappar
fungerar inte korrekt:
1
VCR
TV
SAT
2
3
4
1
3
-
5
9
1
– Den gröna lysdioden blinkar två gånger.
K o n t r o l l
Så där! Tryck på några knappar för att se att enheten reagerar
korrekt. Om du inte får rätt reaktion, upprepar du förfarandet
från steg 1.
O b s
- Om lysdioden blinkar långsamt en gång kändes koden inte
igen. Gå tillbaka till steg 1 och upprepa förfarandet med
nästa 4-siffriga kod i listan.
- Om ingen knapp tryckts ned inom 30 sekunder måste du börja
om med steg 1.
T i p s
Läs igenom hela förfarandet noga innan du börjar!
Du känner inte till märket på utrustningen / du
hittar inte den rätta koden i kodlistan y
automatisk sökning:
1
VCR
TV
SAT
2
3
1
3
4
15-10-2001 12:36
Bruksanvisning
Tryck på lägesväljarknappen för den enhet du vill styra.
Tryck på knappen på/av för att testa.
för att bekräfta vilket läge du befinner dig i.
Tryck på lägesväljarknappen för att välja den enhet (TV,
VCR eller SAT) du vill styra.
Leta reda på märkesnamnet på den enhet du vill styra i
kodlistan (i mitten av den här handboken).
Se till att välja korrekt kodlista för enheten.
Kontrollera att enheten är påslagen.
Tryck ned knapparna 1 och 3 och håll dem nedtryckta
cirka tre sekunder tills den gröna indikatorlampan tänds.
(Släpp knapparna. Den gröna lampan skall fortsätta lysa.)
Skriv in din 4-siffriga kod med hjälp av sifferknapparna,
inom 30 sekunder.
Tryck på lägesväljarknappen för att välja den enhet
(TV, VCR eller SAT) du vill styra.
Kontrollera att enheten är påslagen (om det är en video
sätter du i ett band och startar avspelningen).
Tryck ned knapparna 1 och 3 och håll dem nedtryckta cirka
tre sekunder - tills den gröna indikatorlampan tänds.
(Släpp knapparna. Den gröna lampan skall fortsätta lysa.)
Tryck på knappen på/av för att starta sökningen. Var noga
med att rikta fjärrkontrollen mot utrustningen.
Pagina 47
47

Advertisement

   Related Manuals for Philips SBCRU631/00

This manual also for:

Sbcru631

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: