Download Print this page

Philips SBCRU631/00 User Manual Page 63

Philips universal remote control sbcru631.
Hide thumbs

Advertisement

XP SBC RU 631/00 2002
OPPSETT FOR BRUK
E t
Les hele fremgangsmåten nøye før du begynner!
Utstyret ditt er av merket Philips:
1
VCR
TV
SAT
2
– Den grønne lysdioden under den enkelte utstyrsenhet (TV,
K o n t r o l l
Trykk noen få taster og sjekk at du får riktig respons
Utstyret ditt er av et annet merke eller
utstyret ditt er av merket Philips, men ikke
alle taster reagerer riktig:
1
VCR
TV
SAT
2
3
4
1
3
-
5
1
9
– Den grønne lysdioden blinker to ganger.
K o n t r o l l
Sånn, ja! Trykk noen få taster og sjekk at du får riktig respons.
Hvis du ikke får riktig respons, gjenta prosessen fra trinn 1.
M e r k
- Hvis lysdioden gir et langt blink, er koden ukjent. Gå tilbake
til trinn 1 og gjenta prosessen, ved bruk av neste 4-sifrete
kode på listen.
- Hvis du ikke trykker noen tast innen 30 sekunder, må du
begynne på nytt ved trinn 1.
15-10-2001 12:36
Bruksanvisning
r å d
Trykk modusvalgtasten for den utstyrsenheten du ønsker å
bruke.
Trykk strømtasten for å teste.
VCR eller SAT) begynner å lyse som bekreftelse på hvilken
modus du er i.
Trykk modusvalgtasten og velg den enheten (TV, VCR eller
SAT) du ønsker å bruke.
Slå opp merkenavnet på den utstyrsenheten du skal
bruke, i kodelisten (midt i dette heftet) for
utstyrsenheten.
Forsikre deg om at du velger riktig kodeliste.
Sjekk at utstyrsenheten er slått på.
Trykk og hold 1 og 3 tastene samtidig - i ca. tre
sekunder -til den grønne lysdioden begynner å lyse.
(Slipp opp tastene: Den grønne lysdioden skal fortsette å
lyse).
Tast den 4-sifrete koden ved bruk av talltastene, innen 30
sekunder.
Pagina 63
63

Advertisement

   Related Manuals for Philips SBCRU631/00

This manual also for:

Sbcru631

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: