Download Print this page

Philips SBCRU631/00 User Manual Page 55

Philips universal remote control sbcru631.
Hide thumbs

Advertisement

XP SBC RU 631/00 2002
INDSTIL TIL BRUG
E t
Læs omhyggeligt hele fremgangsmåden igennem før du starter!
Dit udstyr er et Philips mærke:
1
VCR
TV
SAT
2
– Den grønne indikator LED under hver apparat (TV, VCR
K o n t r o l
Tryk på et par knapper for at kontrollere korrekt svar.
Dit udstyr er af et andet mærke, eller dit
udstyr er et Philips mærke, men ikke alle
knapper svarer korrekt:
1
VCR
TV
SAT
2
3
4
1
3
5
-
9
1
– Den grønne LED blinker to gange.
K o n t r o l
Det var det! Tryk på et par knapper for at kontrollere korrekt
svar. Hvis svaret ikke er korrekt, gentag så fremgangsmåden
som begynder ved trin 1.
B e m æ r k
- Hvis LED´en viser et langt blink, var koden ukendt. Gå tilbage
til trin 1 og gentag fremgangsmåden, ved brug af den næste
4-cifrede kode fra listen.
- Hvis der ikke trykkes en knap ned inden 30 sekunder, skal du
begynde igen ved trin 1.
15-10-2001 12:36
Brugsanvisning
r å d
Tryk på knappen til funktionsomskifter for at vælge den
apparattype, som du vil betjene.
Tryk på knappen power for at teste.
eller SAT) lyser op for at bekræfte den modus, du er i.
Tryk på knappen til funktionsomskifter for at vælge det
apparat (TV, VCR eller SAT) som du vil betjene.
Slå mærket på det apparat som du vil betjene op i
kodelisten (som findes midt i denne brugervejledning).
Sørg for at vælge den korrekte kodeliste til dit apparat.
Sørg for at apparatet er slået til.
Tryk og hold knapperne 1 og 3 nede på samme tid - i ca.
tre sekunder - indtil den grønne LED lyser op. (Slip
knapperne: Den grønne LED skal forblive tændt)
Indtast din 4-cifrede kode inden for 30 sekunder ved at
bruge de numeriske knapper .
Pagina 55
55

Advertisement

   Related Manuals for Philips SBCRU631/00

This manual also for:

Sbcru631

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: