Download Print this page

Philips SBCRU631/00 User Manual Page 50

Philips universal remote control sbcru631.
Hide thumbs

Advertisement

XP SBC RU 631/00 2002
EXEMPEL:
Du har installerat en andra TV under läge SAT. Du kan styra
ljudvolymen för denna TV från läge VCR. Funktionen är
installerad som standardinställning för en första TV.
Gör så här för att installera funktionen för en andra TV:
VCR
TV
SAT
1
6
9
9
3
VCR
TV
SAT
Bakgrundsbelysning av funktioner
När du lyfter SBC RU631 och lutar den mer än cirka 60 grader,
lyser automatiskt huvudknapparna för den enhet du vill styra.
I läge VCR, t.ex., är bara de knappar som behövs för att styra
videon tända.
Du kan välja att ha samtliga knappar tända, eller stänga av
bakgrundsbelysningen av funktioner helt och hållet.
För att tända samtliga knappar:
Om du trycker på knapparna 1 och 9 samtidigt igen återgår
bakgrundsbelysningen till den förinställda funktionen.
Bakgrundsbelysningen slocknar om du inte flyttar fjärrkontrollen
eller trycker på en knapp inom fyra sekunder.
Den automatiska bakgrundsbelysningen gör den oöverträffat
lättanvänd, till och med i det mörkaste rum.
Bakgrundsbelysningen är tänd så länge fjärrkontrollen flyttas.
Detta använder mer ström än normalt, vilket gör att du kan
behöva byta batterier oftare. Du kan enkelt stänga av
bakgrundsbelysningen för att spara ström. Följ anvisningarna
nedan.
50
15-10-2001 12:36
Bruksanvisning
1
Tryck på knappen Lägesväljare för att välja läge VCR.
2
Tryck ned knapparna 1 och 6 samtidigt och håll dem
nedtryckta cirka tre sekunder tills den gröna
indikatorlampan tänds.
3
Tryck på knapparna 9, 9 och 3 i knappsatsen.
4
Tryck på knappen Lägesväljare för att välja läge SAT (den
andra TV:n).
5
Tryck på knappen på/av.
– Lampan blinkar två gånger för att visa att inställningen
lyckats. Nu styr knapparna upp/ned volymen på den andra
TV:n (SAT) i läge VCR.
• Tryck ned knapparna 1 och 9 samtidigt och håll dem
nedtryckta cirka tre sekunder, tills den gröna
indikatorlampan blinkar två gånger.
– Bakgrundsbelysningen av funktioner upphör och samtliga
knappar tänds när du tar upp fjärrkontrollen.
O b s
T i p s
Pagina 50

Advertisement

   Related Manuals for Philips SBCRU631/00

This manual also for:

Sbcru631

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: