Download Print this page

Philips SBCRU631/00 User Manual Page 51

Philips universal remote control sbcru631.
Hide thumbs

Advertisement

XP SBC RU 631/00 2002
För att släcka bakgrundsbelysningen helt:
• Tryck ned knapparna 7 och 9 samtidigt och håll dem
– Nu är bakgrundsbelysningen avaktiverad.
Om du trycker på knapparna 7 och 9 samtidigt igen återgår
7
9
bakgrundsbelysningen till den förinställda funktionen.
FELSÖKNINGSGUIDE
• Problem:
– Åtgärd:
• Enheten reagerar inte och den gröna lampan blinkar inte när du
trycker på en knapp.
– Byt ut batterierna mot två nya 1,5 V, typ RO3, UM4 eller AAA.
• Enheten reagerar inte men den gröna lampan blinkar när du
trycker på en knapp.
– Rikta SBC RU631 mot enheten och se till att det inte finns
• SBC RU631 utför inte kommandona korrekt.
– Du kanske använder fel kod. Prova att upprepa inställningen
• SBC RU631 laddar ur batterierna snabbare.
– Bakgrundsbelysningen är tänd så länge fjärrkontrollen flyttas.
• Du kommer inte åt text-TV-sidor och du brukade använda
knappen (fi) för att komma åt text-TV.
– Gå igenom inställningsförfarandet. I steg 5 i avsnittet
0
0
6
4
• Text-TV-knapparna fungerar inte.
– Kontrollera att TV:n är försedd med text-TV. SBC RU631 utökar
• Du kan inte stänga av text-TV.
– Tryck på knappen Subtitle (textning) för att stänga av text-TV.
• Om du har problem med samtliga funktioner på enheten.
– SBC RU631 kanske bara behöver anpassas till din modelltyp.
• Ditt märke finns inte i kodlistan.
– Prova den automatiska sökningen.
• För att återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningarna.
– 1 Tryck ned knapparna 1 och 6 samtidigt och håll dem
1
6
– 2 Tryck på knapparna 9, 8 och 1 i knappsatsen.
9
9
1
15-10-2001 12:36
Bruksanvisning
nedtryckta cirka tre sekunder, tills den gröna
indikatorlampan blinkar två gånger.
några hinder mellan SBC RU631 och enheten.
med en annan kod som anges under ditt märke, eller starta
autosökningsinställningen igen för att hitta rätt kod. Om
enheten ändå inte fungerar ringer du hjälplinjen, så hjälper vi
dig att komma igång.
Detta använder mer ström än normalt, vilket gör att du kan
behöva byta batterier oftare. Du kan enkelt stänga av
bakgrundsbelysningen för att spara ström. Följ anvisningarna i
avsnittet om bakgrundsbelysningen.
"Utrustningen är av annat märke, eller enheten är av märket
Philips, men alla knappar fungerar inte korrekt " trycker du på
knapparna 0, 0, 6 och 4. För att gå till läge text-TV trycker du
på textningsknappen.
inte TV:ns kapacitet!
Ring hjälplinjen, så hjälper vi dig att komma igång.
nedtryckta cirka tre sekunder tills den gröna indikatorlampan
tänds.
Lampan blinkar två gånger för att visa att återställningen
lyckats.
Pagina 51
51

Advertisement

   Related Manuals for Philips SBCRU631/00

This manual also for:

Sbcru631

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: