Download Print this page

Philips SBCRU631/00 User Manual Page 32

Philips universal remote control sbcru631.
Hide thumbs

Advertisement

XP SBC RU 631/00 2002
3
4
DE FIJNE KNEEPJES
Lees voordat u begint de complete procedure!
Toetsen voor type toestel wijzigen
Met toets 'Mode Selector' kunt u kunt u kiezen uit vier groepen
toestellen die u wilt bedienen. Elke groep (TV, VCR, SAT en DVD)
dient voor de bediening van een bepaalde groep apparaten.
TV
tv
Als u de functies van een toestel uit één van de groepen
eenmaal geprogrammeerd hebt, kunt u geen ander toestel uit
dezelfde groep programmeren. Er bestaat echter een manier voor
het geval u twee toestellen uit dezelfde groep (2 TV's, VCR, enz.)
wilt programmeren. In het volgende voorbeeld ziet u hoe dit gaat.
VOORBEELD:
Bedieningswijze SAT op deze afstandsbediening is al in de
fabriek ingesteld voor het regelen van diverse Philips satelliet-
ontvangers. U kunt bedieningswijze SAT (of een andere) wijzigen
om een ander type toestel te bedienen. In het volgende
voorbeeld ziet u hoe u met bedieningswijze SAT een tweede TV
kunt bedienen:
VCR
TV
SAT
1
6
9
9
2
VCR
TV
SAT
1
Vergeet niet de SBC RU631 in te stellen om deze tweede TV te
bedienen.
Zie 'Instelling voor gebruik.'
Punch-through (geluid afstellen onafhankelijk
van bedieningswijze)
Met 'punch-through' kunt u het geluidsniveau van uw eerste of
tweede TV regelen, ongeacht welk toestel op dat moment met
de afstandsbediening wordt bediend.
32
15-10-2001 12:36
Gebruiksaanwijzing
voor het tweede cijfer.
6
Druk toets 3 in en tel het aantal malen dat de LED knippert
voor het derde cijfer.
7
Druk toets 4 in en tel het aantal malen dat de LED knippert
voor het vierde cijfer.
8
Noteer de code.
A d v i e s
VCR
SAT
vcr
sat
kabeldecoder
1
Druk op toets Mode Selector om bedieningswijze SAT te
kiezen en zorg ervoor dat de tweede TV aanstaat.
2
Druk toets 1 en 6 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie
seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.
3
Druk toets 9, 9 en 2 op het toetsenbordje in.
4
Druk toets Mode Selector in om bedieningswijze TV te
kiezen.
5
Druk toets 1 in.
– De LED knippert twee keer, wat inhoudt dat de instelling
geslaagd is. Nu bent u klaar!
Pagina 32

Advertisement

   Related Manuals for Philips SBCRU631/00

This manual also for:

Sbcru631

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: