Download Print this page

Philips SBCRU631/00 User Manual Page 56

Philips universal remote control sbcru631.
Hide thumbs

Advertisement

XP SBC RU 631/00 2002
Læs omhyggeligt den fulde fremgangsmåde igennem før start!
Du kender ikke mærket på dit udstyr / du kan
ikke finde den rigtige kode i kodelisten. Du
kan da bruge autosøgning:
VCR
TV
SAT
1
3
PROG
Slå udstyret til manuelt. Tryk på et par knapper for at kontrollere
korrekt svar. Hvis svaret ikke er korrekt, gentag så
fremgangsmåden som begynder ved trin 1.
- Søgetiden er omkring 90 sekunder. (Den maksimale søgetid er
- Autosøgning stopper automatisk når alle koder er blevet testet.
56
15-10-2001 12:36
Brugsanvisning
E t
r å d
1
Tryk på knappen til funktionsomskifter for at vælge
apparatet (TV, VCR eller SAT), som du vil betjene.
2
Sørg for at apparatet er slået til (hvis apparatet er en
VCR, indsæt da et bånd og start afspilning).
3
Tryk og hold knapperne 1 og 3 nede på samme tid - i ca.
tre sekunder - indtil den grønne LED lyser op.
(Slip knapperne: Den grønne LED skal forblive tændt)
4
Tryk på knappen Power for at starte søgningen. Sørg for at
du holder fjernbetjeningen, så den peger på dit udstyr.
– Hver gang den grønne LED blinker, sendes en ny kode. Når
den rigtige kode er fundet, slukker udstyret.
Tryk straks på knappen Power for at stoppe søgningen.
Hvis den grønne LED blinkede igen efter at udstyret var
slået fra, betyder det at du mistede den korrekte kode! Hvis
du mistede den korrekte kode følg så næste fremgangsmåde
som begynder ved trin 5. Hvis LED´en ikke blinker igen
efter at udstyret er slået fra så gå til trin 7.
5
Slå manuelt udstyret til igen.
6
Tryk på 'PROG-' (kun ned!) gentagne gange for at sende
tidligere koder indtil udstyret slukker igen.
7
Tryk på knappen Power for at låse den korrekte kode i SBC
RU631's hukommelse.
– Den grønne LED blinker to gange.
K o n t r o l
B e m æ r k
5 minutter for TV, 2 minutter for VCR og 4 minutter for SAT).
Pagina 56

Advertisement

   Related Manuals for Philips SBCRU631/00

This manual also for:

Sbcru631

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: