Download  Print this page

AEG CDK 4229 Instruction Manual page 8

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

Przegląd elementów obsługi
1 Uchwyt
2 Przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza)
3 Przycisk F.SKIP (następna ścieżka)
4 Przycisk B.SKIP (poprzednia ścieżka)
5 Przycisk STOP (Stop)
6 Mikrofon
7 Przełącznik ON/OFF (mikrofon wł./wył.)
8 Przycisk PROGRAM (programowanie CD)
9 Przycisk REPEAT (tryb powtarzania)
10 Regulacja OFF.VOL. (głośność)
11 Regulacja MIC VOL (głośność mikrofonu)
12 Pojemnik na CD
13 OPEN – zatrzask do otwierania pojemnika na CD
14 Kontrolka PROGRAM
15 Kontrolka REPEAT
16 Wyświetlacz LED
Tył (niewidoczny)
HEADPHONE – Wtyczka typu jack na słuchawki
Wtyczka DC 6 V jack
Głośnik
Przedział na baterie
Uruchomienie urządzenia / wprowadzenie
Umiejscowienie
Proszę wybrać odpowiednie miejsce do ustawienia urządze-
nia np. suchą, równą i bezpoślizgową powierzchnię, na której
będziecie Państwo mogli łatwo obsługiwać urządzenie.
Wkładanie baterii (nie objęte dostawą)
1. Proszę otworzyć pokrywkę pojemnika na baterie z tyłu
urządzenia, odkręcając śrubokrętem śrubkę przy tym
pojemniku, a następnie zdejmując pokrywkę.
2. Proszę umieścić w środku 4 baterii typu UM2/R14 1,5 V.
Proszę pamiętać o właściwej polaryzacji (patrz spód
kieszeni na baterie)!
3. Proszę zamknąć z powrotem pojemnik na baterie i wkrę-
cić śrubkę do końca.
Gdy baterie zużyją się, na wyświetlaczu ukaże się znak "E".
Trzeba wtedy wymienić cały komplet baterii.
UWAGA:
• Baterii nie należy wystawiać na działanie silnych źródeł
ciepła, takich jak światło słoneczne, ogień itp. Istnieje
ryzyko wybuchu!
• Z baterii może wyciec elektrolit. Jeśli urządzenie nie jest
użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
baterie.
• Nie należy ładować baterii jednorazowych.
• Baterie wielokrotnego ładowania mogą być ładowane
tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
UWAGA:
• Przed ładowaniem baterie wielokrotnego ładowania
należy konieczne wyjąć.
• Nie wolno łączyć baterii różnych typów lub baterii
nowych z używanymi.
• Baterie należy zamontować, zwracając uwagę na ich
prawidłową biegunowość.
• Zużyte baterie należy koniecznie wymontować z zabaw-
ki.
• Baterii nie należy wrzucać do zwykłych domowych
śmieci. Zużyte baterie proszę oddać do punktu zbiórki
odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży.
• Zacisków nie można zwierać.
Zasilanie z zasilacza sieciowego
(nie należy do kompletu odtwarzacza)
• Sprawdzić, czy napięcie zasilania i polaryzacja zasilania
odpowiadają informacji podanej na tabliczce znamiono-
wej urządzenia.
• Podłącz zasilacz do gniazda 6V DC / 5 W a następnie do
prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego.
Zabezpieczenie transportowe kieszeni CD
• Proszę otworzyć pojemnik na CD, odchylając do przodu
pokrywkę pojemnika na dyski.
• Przed uruchomieniem urządzenia proszę usunąć z
odtwarzacza CD zabezpieczenie transportowe, o ile takie
zostało przewidziane.
Gniazdo do słuchawek
Używaj słuchawek z wtyczką typu jack o średnicy 3.5 mm,
włożoną w złącze
HEADPHONE (słuchawki). Włączenie
słuchawek automatycznie odłącza głośniki.
Włączanie / Wyłączanie
Aby włączyć odtwarzacz, obróć pokrętło regulatora głośno-
ści w kierunku ruchu wskazówek zegara i ustaw pożądaną
głośność. Aby wyłączyć odtwarzacz, obróć pokrętło tego
regulatora w lewo, aż do wyraźnego kliknięcia. Następnie
wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego a w razie dłuższej przerwy
w użytkowaniu wyjmij baterie.
Odtwarzanie CD
1. Proszę otworzyć pojemnik na CD, odchylając do przodu
pokrywkę pojemnika na dyski.
2. Umieścić CD na wrzecionie centrującym stroną z nadru-
kiem skierowaną ku górze tak, aby dysk CD mechanicznie
zaskoczył na swoje miejsce. Następnie zamknąć pokrywkę
kieszeni CD. Na wyświetlaczu pojawi się „- -" a następnie
liczba tytułów. Żeby zacząć odtwarzanie płyty kompakto-
wej należy przycisnąć klawisz PLAY/PAUSE. Płyta kompak-
towa odtwarzana będzie od pierwszego tytułu.
Język polski
25

Advertisement

Table of Contents
loading