Download  Print this page

Műszaki Adatok; Hulladékkezelés - AEG CDK 4229 Instruction Manual

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul
30
MEGJEGYZÉS:
• Ha nem a megfelelő oldalával felfelé helyezi be a
lemezt, ill. ha nincs lemez a fiókban, a display-n a „- -"
jelentés villog, és a „NO" (nem) szó jelenik meg.
• Ha MP3 formátumú CD-ket vagy CDR-eket kíván leját-
szani, vegye figyelembe a következőket: A készülék
MP3 lejátszására nem alkalmas. A CD elkezd ugyan
forogni, de a hangot nem lehet megszólaltatni.
• A felhasználó által készített CD-k lejátszása a rendelke-
zésre álló szoftverek és CD- hordozók sokfélesége miatt
nem garantálható.
PLAY/PAUSE
Amikor forog a CD:
A lejátszást rövid időre félbe lehet szakítani, ilyenkor a CD
címe villog a kijelzőn. A PLAY/PAUSE gomb ismételt meg-
nyomása után a lejátszás ugyanazon a helyen folytatódik.
REPEAT
Forgó CD esetén a REPEAT gombnak ismétlő funkciója van.
Indítsa el először a CD-t, majd nyomja meg a REPEAT gom-
bot!
1x megnyomva = (a REPEAT-kijelző villog): Állandóan ismétli
az éppen játszott nótát.
2x megnyomva = (a REPEAT-kijelző folyamatosan ég): Állan-
dóan ismétli az egész CD-t.
3x megnyomva = Deaktiválja a funkciót.
Programozott lejátszás a PROGRAM gombbal
Tetszés szerint számsorrend programozását teszi lehetővé.
1. Nyomja meg a STOP gombot.
2. Nyomja meg a PROGRAM gombot. A display-n „00" je-
lenik meg. Válassza ki a F.SKIP/B.SKIP gombokkal a kívánt
számot, és nyomja meg ismét a PROGRAM gombot!
3. Válassza ki ezután a F.SKIP/B.SKIP gombbal a következő
számot, és nyomja meg ismét a PROGRAM gombot! Is-
mételje ezt a folyamatot mindaddig, míg az összes kívánt
számot ki nem választotta.
4. Nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot! Megindul a leját-
szás.
5. Ha egyszer megnyomja a STOP gombot, megszakad a
lejátszás, de a program megmarad.
6. A program ismételt lejátszásához nyomja meg először
1-szer a PROGRAM gombot, utána pedig az PLAY/
PAUSE gombot!
7. Ha törölni kívánja a programot (Stop üzemmódban),
először a PROGRAM gombot nyomja meg, majd ezt
követően tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva az STOP
gombot! A display-n megjelenő szám azt mutatja, hogy
összesen hány cím van a korongon.
Miután a készülék az összes beprogramozott számot leját-
szotta, magától leáll. A programozott sorrend mindaddig a
memóriában marad, amíg csak ki nem veszik a fiókból a
CD-t, vagy ki nem kapcsolják a készüléket.
Tisztítás és karbantartás
VIGYÁZAT:
Soha ne merítse vízbe a készüléket.
• Külső áramforrás használata esetén a tisztítás előtt mindig
áramtalanítsa a készüléket.
• A készülék burkolatán lévő foltok egy nedves ruhával,
adalékanyagok nélkül törölhetők le.
Műszaki adatok
Modell: ...............................................................................CDK 4229
Működés elemről: .................................. 4 x 1,5 V, UM2/R14 típus
Működés hálózatról: ........... DC 6 V / 5 W / Polaritás
Teljesítményfelvétel:....................................................................5 W
Védelmi osztály: ...............................................................................III
Nettó súly: ........................................................................ kb. 0,91 kg
A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos
termékfejlesztés miatt fenntartjuk.
A készülék megfelel minden érvényes CE irány-elvnek,
beleértve az elektromágneses megfelelő-ségről, és a kisfe-
szültségű berendezésekről szóló irányelveket, és a legújabb
biztonsági szabályozá-sok figyelembe vételével készült.
Hulladékkezelés
A "kuka" piktogram jelentése
Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a ház-
tartási szemétbe valók!
Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt
gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos készülékeit,
amelyeket többé már nem kíván használni!
Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek
azok a hatások, amelyeket a helytelen "szemétre dobás"
gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.
Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz és a
kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesíté-
sének egyéb formáihoz.
Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban
tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett
készülékeket.

Advertisement

Table of Contents
loading