Download  Print this page

Технічні Параметри - AEG CDK 4229 Instruction Manual

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

3. Кнопка F .SKIP дозволяє перейти до відтворення на-
ступного запису чи записів після нього. Якщо утриму-
вати цю кнопку, розпочинається пошук музики.
4. Кнопка B.SKIP працює наступним чином:
Одноразове натискання = поточний запис
Дворазове натискання = відбувається перехід до
Триразове натискання = відтворюється запис
5. Щоб вийняти CD, натисніть кнопку STOP , відкрите
відсік компакт-диску та акуратно зніміть компакт-диск
із лотка.
Завжди тримайте лоток компакт-дисків закритим.
ПРИМІТКА:
• Якщо диск вставлено неправильно або диск відсут-
ній, на дисплеї відображається значок "- -" і слово
"NO".
• Візьміть до уваги дані вказівки при відтворенні CD
та CD-R у форматі MP3! Прилад не призначений
для відтворення файлів MP3. Компакт-диск починає
обертатися, але звук відсутній.
• Відтворення CD, записаних користувачем, не гаран-
товане через розмаї т тя програмного забезпечення
та CD-носіїв.
PLAY/PAUSE
Під час відтворення CD:
Відтворення можна призупинити на короткий час, при
цьому на дисплеї мерехтітиме номер запису. При по-
вторному натисканні кнопки PLAY/PAUSE відтворення
почнеться з того самого місця.
REPEAT
Під час відтворення CD кнопка REPEAT має функцію по-
вторення. Спочатку слід розпочати відтворення CD, а тоді
натиснути кнопку REPEAT.
Одноразове натискання = (дисплей REPEAT мерехтить):
Дворазове натискання = (дисплей REPEAT світиться):
Триразове натискання = функція вимикається.
Програмоване повторення з застосуванням кнопки
PROGRAM
Цю кнопку можна використовувати для прорамування
будь-якої послідовноті записів.
відтворюється з початку.
попереднього запису.
перед попереднім, і т.
д. Якщо утримувати цю
кнопку, розпочинається
пошук музики.
безперервно повторюється
поточний запис.
безперервно повторюється
цілий CD.
1. Натисніть кнопку STOP .
2. Натисніть кнопку PROGRAM. На дисплеї з'являться
цифри "00". Натискаючи кнопки F .SKIP/B.SKIP , виберіть
потрібний запис і знов натисніть кнопку PROGRAM.
3. Натискаючи кнопки F .SKIP/B.SKIP , виберіть наступний
запис і знов натисніть кнопку PROGRAM. Повторюйте
ці дії, поки не виберете всі потрібні записи.
4. Натисніть кнопку PLAY/PAUSE. Розпочнеться відтво-
рення.
5. Натисніть кнопку STOP один раз, щоб припинити від-
творення, зберігши програму.
6. Щоб відтворити записи за програмою знову, натисніть
послідовно кнопки PROGRAM та PLAY/PAUSE.
7 . Щоб стерти програму (у режимі запинки), слід на-
тиснути кнопку PROGRAM, а потім натиснути кнопку
STOP і утримувати її приблизно протягом 3 секунд. На
дисплеї буде відображено загальну кількість записів.
Після повного відтворення запрограмованої послідовності
записів прилад автоматично зупиняється. Запрограмова-
ний порядок записів зберігається в пам'яті аж до вилучен-
ня компакт-диску чи вимкнення приладу.
Чищення та обслуговування
УВАГА.
Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду.
• Якщо використовується зовнішнє джерело живлення,
перед чищенням виймайте вилку живлення з розетки.
• Забруднення на зовнішній поверхні приладу слід вити-
рати тканиною, змоченою в воді без жодних добавок.
Технічні параметри
Модель: ......................................................................CDK 4229
Живлення від батарейок: ..................4 x 1,5 В, тип UM2/R14
Робота від мережі: ............................ 6 В пост. струму / 5 Вт /
Ггрупа електробезпечності: ..............................................5 Вт
Споживання потужності: ........................................................III
Вага нетто: ..........................................................прибл. 0,91 кг
Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається
продовж процесу розробки продукту.
Цей прилад було перевірено згідно всіх відповідних, акту-
альних директив СЕ, наприклад щодо електромагнітної
сумісності та низьковольтної директиви, та збудовано з а
новітніми положеннями техніки безпеки.
Українська
полярність
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for AEG CDK 4229