Download  Print this page

Українська; Інструкція З Експлуатації - AEG CDK 4229 Instruction Manual

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

нструкція з експлуатації
Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви
будете задоволені його можливостями.
Перш ніж використовувати пристрій, уважно прочитайте
цей посібник користувача і зберігайте його разом із гаран-
тійним талоном, чеком і, якщо можливо, оригінальною
упаковкою включно із вмістом. Якщо ви передаєте при-
стрій іншій особі, передайте також посібник користувача.
Вказівки з безпеки
Увага!
• Щоб запобігти пожежі чи ураженню електричним
струмом, не ставте пристрій під дощем чи у вологому
місці. Не використовуйте цей пристрій поблизу води
(наприклад, у ванній кімнаті, басейні, в сирих підвалах).
• Не використовуйте пристрій у місцях, де наявна надто
висока або низька температура, запилених або воло-
гих місцях.
• Пристрій призначено виключно для побутового
використання. Користуйтеся пристроєм лише за при-
значенням. Він не призначений для використання з
комерційною метою.
• У разі використання зовнішнього джерела живлення
дотримуйтесь наступних вказівок:
-
Перевірте, чи кабель живлення не зігнутий, не
притиснутий і чи не контактує він із джерелами
тепла.
- Упевніться, що можна легко відключити кабель
живлення в разі небезпеки.
-
Блок живлення можна використовувати тільки у
сухому приміщенні.
-
Забороняється торкатися блока живлення або
кабелю вологими руками.
-
Підключайте блок живлення тільки до справної
розетки, встановленої належним чином. Упевніть-
ся, що номінальна напруга відповідає напрузі в
мережі. Також упевніться, що струм на виході, на-
пруга та полярність блока живлення відповідають
значенням приладу, який до нього підключається.
• Завжди вставляйте батареї правильною стороною.
• Не закривайте вентиляційні отвори пристрою.
• Не закривайте вентиляційні отвори будь-якими пред-
метами, наприклад журналами, скатертинами, занаві-
сками тощо.
• Уникайте контакту пристрою з водою, краплями чи
бризками, і не ставте на нього посудини з водою, на-
приклад вазу з квітами.
• Не ставте на пристрій осередки відкритого вогню,
наприклад запалені свічки.
• Ніколи не розбирайте корпус пристрою. Невідповід-
ний ремонт пристрою може нести значний ризик для
користувача. У разі пошкодження пристрою припиніть
користуватися ним та зверніться до кваліфікованого
спеціаліста.
• Якщо прилад не буде використовуватися довгий про-
міжок часу, від'єднайте блок живлення від розетки та/
або вийміть батарейки.
На пристрої можуть бути розміщені символи, які поперед-
жають про таке:
Символ блискавки попереджає про небез-
пеку високої напруги всередині корпусу.
Символ знаку оклику позначає важливі
інструкції або поради щодо технічного об-
слуговування в посібнику, який додається
до пристрою.
Прилади з цим символом працюють з лазе-
ром класу 1 для зчитування з компактного
диску. Вмонтовані блокувальні вимикачі
мають охороняти користувача від небез-
печного лазерного світла, котрий людське
око не бачить, коли відкрита шухлядка для
компактних дисків.
Ці перемикачі безпеки не слід розбирати або змінювати;
інакше існує ризик ураження лазерним променем.
Діти та немічні особи
• Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними
паку-вальні матеріали (пластикові пакети, картонні
коробки, пенопласт тощо).
УВАГА!
Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою.
Існує загроза задухи!
• Цей прилад не призначений для використання
людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними,
чуттєвими або розумовими здібностями, недостатнім
досвідом та/або знаннями – крім випадків, коли за
ними доглядає відповідальна за їх безпеку особа або
вони отримали вказівки щодо використання приладу.
• Дітям не дозволено гратись з цим приладом. Потрі-
бен догляд за ними.
Спеціальні вказівки з безпеки
Увага! Цей прилад працює з лазе-
ром класу 1.
Увага! Не призначений для використання ді-
тьми віком до 3 років3. Вони можуть відлама-
ти та проковтнути дрібні деталі.
Українська
31

Advertisement

Table of Contents
loading