Download  Print this page

AEG CDK 4229 Instruction Manual page 12

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

7 ON/OFF kapcsoló (mikrofon be/ki)
8 PROGRAM gomb (CD programozás)
9 REPEAT gomb (Ismétlés mód)
10 OFF.VOL. szabályozó (hangerő)
11 MIC VOL szabályozó (mikrofon hangerő)
12 CD-tartó
13 OPEN – húzza meg a CD-tartó kinyitásához
14 PROGRAM jelzőlámpa
15 REPEAT jelzőlámpa
16 LED-kijelző
Hátoldal (nem látható)
HEADPHONE – Fejhallgató csatlakozó
DC 6 V csatlakozó
Hangszóró
Elemtartó
A készülék használatba vétele / Bevezetés
Elhelyezés
Válasszon a készüléknek alkalmas helyet, pl. száraz, sík, csú-
szásmentes felületet, amelyen a készüléket jól lehet kezelni.
Az elemek behelyezése (nem hozzá járó tartozék)
1. Csavarhúzóval oldja ki az elemfiók csavarját, majd a
feledet levéve, nyissa fel a hátlapon található elemtartó
fiókot!
2. Helyezzen be 4 db 1,5 V-os UM2/R14, típusú elemet!
Ügyeljen a helyes polaritásra (lásd az elemtartó rekesz
fenekén)!
3. Csukja vissza az elemtartó fiókot, és húzza meg ismét a
fiókzáró csavart!
Amikor az elemek elhasználódtak, a disply-n "E" betű jelenik
meg. Ilyenkor cserélje az összes elemet újakra!
VIGYÁZAT:
• Ne tegye ki az elemeket semmilyen intenzív hőforrás-
nak, mint napfény, tűz vagy hasonló. Robbanásveszélyt
okozhat!
• Az elemekből akkumulátorsav szivároghat. Ha a készü-
léket hosszú ideig nem használja, vegye ki belőle az
elemeket.
• Az egyszer használatos elemeket ne töltse újra.
• Az akkumulátorok töltése csak felnőtt felügyelete
mellett végezhető.
• Az akkumulátorokat töltés előtt el kell távolítani a játék-
ból.
• Eltérő elemtípusokat vagy új és használt elemeket nem
szabad egyszerre használni.
• Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
• Az elhasználódott elemeket el kell távolítani a játékból.
• A használt elem nem a háztartási szemétbe való! Adja
le a használt elemeket az illetékes gyűjtőhelyen vagy a
kereskedőnél.
• Az érintkezőket lehetőleg ne zárja rövidre.
Üzemeltetés hálózati adapterről (nem hozzá adott tartozék)
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség és az áramforrás
polaritása megegyezzen a készülék adattábláján lévő
információkkal.
• Dugja az adaptert az erre való DC 6 V / 5 W-os csatlakozó-
hüvelybe, majd egy előírásszerűen felszerelt konnektorba!
CD-tartó szállítási biztosítás
• A CD-fiók fedelét maga felé billentve, nyissa ki a CD-
fiókot!
• Használat előtt vegye ki belőle a szállítási biztonságot
szolgáló elemeket.
Fejhallgató csatlakozóhüvely
Ha fejhallgatóval kívánja használni a készüléket, 3.5 mm-es
dugasszal ellátott fejhallgatót használjon, és a dugaszt a
HEADPHONE (fejhallgató) kimenetbe dugja! Ilyenkor a
hangszórók lekapcsolódnak.
Be-/ kikapcsolás
A hangerő-szabályozót az óramutató járásának irányába
forgatva, és a kívánt hangerőt beállítva, kapcsolja be a
készüléket! A kikapcsoláshoz forgassa a szabályozót bal felé,
míg csak hallhatóan be nem kattan! Utána húzza ki a hálózati
csatlakozó dugaszt, vagy ha hosszabb időn át nem használja
a készüléket, vegye ki belőle az elemeket!
CD-k lejátszása
1. A CD-fiók fedelét maga felé billentve, nyissa ki a CD-
fiókot!
2. Helyezzen egy CD-lemezt a központosított orsóra a
nyomtatott oldalával felfelé úgy, hogy a CD-lemez
mechanikusan a helyére kattanjon. Ezután zárja be a
CD-tartó fedelét. A display-n „- -" jelenik meg, majd a
korongon lévő címek száma. A CD lejátszásához nyomja
meg a PLAY/PAUSE gombot! A CD az első címtől kezdve
végigfut.
3. A F.SKIP gombbal ugorhat a következő, ill. következő
utáni címre stb. Ha a gombot lenyomva tartja, folyamatos
zenekeresés kezdődik.
4. A B.SKIP gombot a következőképpen lehet kezelni:
1 x megnyomva = Az éppen játszott nóta elölről újra
kezdődik.
2 x megnyomva = Az előző címre ugrik.
3 x megnyomva = Az eggyel előbbi nóta szól stb. Ha a
gombot lenyomva tartja, folyamatos
zenekeresés kezdődik.
5. Ha ki akarja venni a CD-t, nyomja meg a STOP gombot,
nyissa ki a CD-tartót, és óvatosan emelje le a CD-t!
Egyébként tartsa a CD-tartó fedelét mindig zárva.
Magyarul
29

Advertisement

Table of Contents
loading