Download  Print this page

Огляд Елементів Управління - AEG CDK 4229 Instruction Manual

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

Українська
32
Огляд елементів управління
1 Ручка
2 Кнопка PLAY/PAUSE (Відтворення/Зупинка)
3 Кнопка F .SKIP (Наступний запис)
4 Кнопка B.SKIP (Попередній запис)
5 Кнопка STOP (Зупинка)
6 Мікрофон
7 Вимикач ON/OFF (ввімкнення/вимкнення мікрофона)
8 Кнопка PROGRAM (програмування CD)
9 Кнопка REPEAT (режим повторення)
10 Регулятор OFF .VOL. (гучність)
11 Регулятор MIC VOL (гучність мікрофона)
12 Відсік CD
13 OPEN – замок відсіку CD
14 Індикатор PROGRAM
15 Індикатор REPEAT
16 LED-дисплей
Ззаду (не показано)
HEADPHONE – розняття для навушників
Розняття DC 6 V
Динамік
Батарейний відсік
Початок користування приладом /
Введення
Розташування
Оберіть для розташування приладу відповідне місце,
наприклад суху, плоску, неслизьку поверхню, на якій при-
ладом легко буде користуватися.
Встановлення батарейок (не входять у комплект)
1. Відкрийте кришку батарейного відсіку, попередньо
викрутивши гвинт кріплення кришки.
2. Вставте 4 батарейки типу UM2/R14 1,5 В. Переко-
найтеся, що батарейки вставлено з дотриманням по-
лярності (згідно з позначками, нанесеними зсередини
відсіку)!
3. Закрийте батарейний відсік і затягніть гвинт.
Коли батарейки розряджено, на дисплеї відображається
літера "E". У такому разі замініть усі батарейки новими.
УВАГА.
• Не піддавайте батарейки дії якихось інтенсивних
джерел енергії: сонячного світла, вогню чи подібно-
го. Існує ризик пожежі чи вибуху!
• Батарейки можуть «протекти» та втратити кислоту.
Якщо прилад не використовуватиметься протягом
тривалого часу, вийміть батарейки.
• Батарейки, не призначені для повторної зарядки,
перезаряджати не можна.
• Акумуляторні батарейки можна перезаряджати
тільки під наглядом дорослих.
УВАГА.
• Перед зарядкою акумуляторні батарейки слід вийма-
ти з іграшки.
• Батареї різного типу або нові і вже застосовані бата-
реї не можна використовувати разом.
• Батарейки слід вставляти з дотриманням полярності.
• Використані батарейки слід вилучити з іграшки.
• Батареї не можна викидати в домашнє сміття. Про-
симо віддати пусті батареї на спеціальні пункти збо-
ру небезпечних відходів або повернути в магазин,
де Ви купили прилад.
• Коротке замикання контактів не допускається.
Робота з блоком живлення (не входить у комплект)
• Переконайтеся, що напруга мережі та полярність
блока живлення відповідають інформації на паспорт-
ній табличці приладу.
• Вставте блок живлення в передбачене для цього
гніздо DC 6V / 5W, а потім у встановлену належним
чином розетку електромережі.
Запобіжний пристрій відсіку компакт-диску
• Відкрийте відсік компакт-диску, відхиливши його
кришку вперед.
• Перед першим використаннім приладу зніміть із CD-
плеєра запобіжний пристрій, якщо він ще встановле-
ний.
Гніздо для навушників
Для прослухування записів через навушники слід корис-
туватися навушниками з розняттям 3,5 мм, вставивши
його у гніздо з позначкою
вимикаються.
Увімкнення та вимкнення
Увімкніть прилад, повернувши регулятор гучності за
годинниковою стрілкою та відрегулювавши гучність за
потребою. Щоб вимкнути прилад, поверніть регулятор
ліворуч до клацання. Після цього вийміть вилку живлен-
ня з розетки. Якщо прилад не використовуватиметься
протягом тривалого часу, з нього також слід вилучити
батарейки.
Відтворення компакт-дисків
1. Відкрийте відсік компакт-дисків, відхиливши вперед
кришку відсіку CD.
2. Встановіть CD на осьовий шпиндель друкованою
стороною догори, щоб CD механічно зафіксувався на
шпинделі. Закрийте кришку відсіку CD. На дисплеї
з'являється знак "- -" та кількість записів. Для відтво-
рення компакт-диску натисніть кнопку PLAY/PAUSE.
Відтворення компакт-диску розпочнеться з першого
запису.
HEADPHONE. Динаміки

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for AEG CDK 4229